Τώρα όλοι τρέχουν… Όμως το συγκεκριμένο άρθρο του νέου περιβαλλοντικού νόμου, που δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό να αποφασίζει για την μεταφορά σκουπιδιών όποτε αυτός κρίνει, ήταν γνωστό σε όλους. Μας το επιβεβαιώνει ο αντιδήμαρχος Διονύσης Μινέτος, ο οποίος ήταν κι αυτός που το είχε υποδείξει ρητά στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Αργοστολίου. Γιατί λοιπόν κάποιοι εκπλήσσονται; Επίσης, ο βουλευτής και η περιφερειάρχης ισχυρίστηκαν με ανακοινώσεις τους ότι με παρεμβάσεις τους έγιναν σημαντικές αλλαγές. Όμως, ο αντιδήμαρχος απαντά: «Δεν έγιναν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με τον νομοσχέδιο που είχαμε στα χέρια μας».

Διαβάστε τη συνέχεια στα kefalonitikanea.gr

Μινέτος: Ήταν γνωστό το άρθρο για τη μεταφορά των σκουπιδιών – Θα αυξηθεί το κόστος – Υπήρχε από πριν πρόβλεψη και για τους εργαζόμενους