Νοσοκομείο: Ανακοινώθηκαν προσλήψεις στο Μαντζαβινάτειο και στο Αργοστόλι (ονόματα-ειδικότητες-απόφαση)

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα είκοσι τέσσερις ( 24 ) μήνες
  • πρόσληψη του ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
  • πρόσληψη του ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς ανακοίνωθηκαν οι προσλήψεις των:

  • πρόσληψη του ΡΑΠΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ-ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ/ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
  •  πρόσληψη της ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
  • πρόσληψη της ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη
  • πρόσληψη του ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
  • πρόσληψη του ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ως επικουρικό προσωπικό του κλάδου ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ-ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ/ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Αρ.Χαριτάτου

 

 

 

 

 

 

Αναδημοσίευση από mylixouri.blogspot.com