Ο Γιάννης Διγαλέτος έγραψε για την ανάγκη ενός «Κινήματος για την Υγεία».
Πιστεύω πως χρειάζεται ένα «Κίνημα» γενικά.
Η Ζωή μας θα αλλάξει μόνο με όρους Κινήματος.
Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα στην κρίση.
Κίνημα για την Ελληνική παραγωγή.
Κίνημα για τον αναδασμό και την χρήση της γης.
Κίνημα για την προώθηση και απορρόφηση των Ελληνικών προϊόντων.
Κίνημα στην Παιδεία, για το σύγχρονο Σχολείο ,για το σύγχρονο Πανεπιστήμιο.
Κίνημα για την Έρευνα.
Χρειάζεται στην Ελλάδα «ένα Κίνημα».
Πηγή: kefalonitis-onos.blogspot.com