⦿ Οσο πλήσιάζουμε προς τον Αύγουστο, όλο και μεγαλώνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στους πέριξ της Κεντρικής Πλατείας του Αργοστολίου, δρόμους.

⦿ Φυσικά το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά τις αναπλάσεις που έγιναν, πλην όμως δεν βρέθηκε λύση για το κυκλοφιριακό, κάτι που έπρεπε να είχε προβλεφθεί.

⦿ Τι θα γίνεις; Ενας …Γνήσιος ξέρει, καθώς ο Θεόφιλος θα έρτει αργά…

Ιβάν

Αναδημοσιευση από www.kefalonianmantata.gr