ΠΑΛΙ «ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΟΥΝΕΣ»

Διαβάζω σε site.
«Ο Φόρτες έχει πολλά ράμματα για τις γούνες πολλών».
Ελπίζω να μην συμβεί.
Μου θυμίζει τις εναντίον μου απειλές των «Μεγαρητών» για δικά τους ράμματα για την δική μου γούνα.
Από τον Μάκη υπάρχει απαίτηση για θετικό λόγο, για σεβασμό στον αντίπαλο, για παραγωγή ιδεών και διατύπωση προτάσεων.
Δεν πρέπει ο Φόρτες να ασχοληθεί «με γούνες».