Πόρος: Μερική επιδιόρθωση γέφυρας (pics)

Μερική επιδιορθωση γέφυρας

Πηγή: porosnews.blogspot.com