Το αυλάκι και η μεγάλη παραλία της Αγ. Παρασκευής, ( μεταξύ Καραβόμυλου – Αγ. Ευφημίας ).

Πηγή: https://vlahatasamis.blogspot.com/