Προκαλεί ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιοδο της εφημερίδας “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ”