“Ημερήσιος”: “Κε Μοσχονά, ξεκαθάρισε αμέσως τη θέση σου!– Από την Διαύγεια φαίνεται ότι άλλος πήρε τα λεφτά για την μετεγκατάσταση του περιπτέρου του Παναγή Πεφάνη…”

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΕΦΥΡΑΣ

Κε Μοσχονά, ξεκαθάρισε αμέσως τη θέση σου!

– Από την Διαύγεια φαίνεται ότι άλλος πήρε τα λεφτά για την μετεγκατάσταση του περιπτέρου του Παναγή Πεφάνη…

Καμία αντίδραση δεν υπήρξε από τον άλλοτε …λαλίστατο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρο Μοσχονά για τις καταγγελίες που έκανε στον «Η» ο περιπτεράς της Γέφυρας Παναγής Πεφάνης σχετικά με την αντιμετώπιση που έδειξε το Λ.Τ. για το περίπτερό του.

Οπως είχε τονίσει στην εφημερίδα μας ο κ. Πεφάνης, το Λιμενικό Ταμείο δεν του δίνει τα εγκεκριμένα 1.240 Ευρώ για τη μετεγκατάσταση του περιπτέρου του και του παραχωρεί μόνο …ένα τετραγωνικό χώρο όταν επιστρέψει το περίπτερο στον χώρο που υπήρχε, πριν γίνουν τα έργα στην Παραλία!

Κι’ ενώ αναμέναμε την απάντηση του κ. Μοσχονά και αυτός τηρούσε …σιγήν ιχθύος, ψάξαμε το θέμα και βρήκαμε ότι το ποσόν των 1.240 Ευρώ έχει δοθεί περιέργως στον T.I., που προφανώς το Λ.Τ. έδωσε να κάνει τη μετεγκατάσταση του περιπτέρου, τη στιγμή που ο κ. Πεφάνης ισχυρίζεται ότι την έκαμε αυτός!

Ψάξαμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το θέμα των καταγγελιών του κ. Πεφάνη και  τα έγγραφα, εν ολίγοις, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ τις καταγγελίες του κ. Παναγή και …ΟΧΙ ΜΟΝΟ!

Ιδού λοιπόν το χρονικό της υπόθεσης μέσα από τα επίσημα έγγραφα:

  1. Mε την 112/10-11-2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου γνωμοδοτείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση (δίπλα στη Γέφυρα Δεβοσέτου) του κ. Πεφάνη Παναγή να μετακινηθεί στην απέναντι πλευρά του δρόμου σε σημείο 15 μέτρα περίπου πιο μακριά από την προτεινόμενη θέση των Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή προς την οδό Μερτζάνη.
  2. Με την 137/20-11-2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου υιοθετείται η 112/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
  3. Με την 91/7-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΠΩΙΟΕ5-ΣΚΩ) ομόφωνα αποφασίζεται «Το περίπτερο επί της οδού Α. Τρίτση (δίπλα στη γέφυρα Δεβοσέτου) του κ. Πεφάνη Παναγή μετατοπίζεται 15 μέτρα πιο μακριά από την προτεινόμενη θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την οδό Μερτζάνη».
  4. Με την 190/17-10-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: 62ΙΦΟΡΗ0-1Ο5) αποφασίζεται ομόφωνα: «1. Εγκρίνει την μετεγκατάσταση του περιπτέρου που βρίσκεται πλησίον Γέφυρας Δεβοσέτου του κ. Πεφάνη Παναγή στο χώρο που απεικονίζεται στο σκαρίφημα που συνοδεύει το υπ. αριθμ. πρωτ. 41664, 42256, 42652/ 22.09.14 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων του Δήμου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριμένα στην απέναντι πλευρά της οδού και πάλι σε χώρο αρμοδιότητάς μας, στο παραλιακό πεζοδρόμιο της Αντ. Τρίτση, στο Αργοστόλι, μεταξύ της οδού Μερτζάνη και της οδού πλησίον Εκκλησίας Σισιώτισσας. 2. Αναλαμβάνει τα έξοδα της μετεγκατάστασής του στη νέα του θέση προκειμένου να καταστεί ξανά λειτουργικό, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των χιλίων ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 70.7336.12 ΚΑΕ εξόδων του Προϋπολογισμού μας χρήσης 2016 το ποσό των 1.240,00 ευρώ».
O «Η» της 21/2/19 με τις καταγγελίες του περιπτερά της Γέφυρας Παναγή Πεφάνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Η»: Πρώτη επιβεβαίωση του κ. Παναγή Πεφάνη. Όντως υπήρξε απόφαση (η 190/2016 του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου) με την οποία εγκρίνονται τα 1.240 ευρώ για τα έξοδα της μετεγκατάστασης του περιπτέρου!

  1. Με την 196/18-10-2016 απόφαση του αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΞΛΙΟΡΗ0-3ΥΠ) «Αναθέτει εργασίες μετεγκατάστασης του περιπτέρου που βρίσκεται στην Ζώνη Λιμένα Αργοστολίου πλησίον της γέφυρας, στον παρακάτω αναφερόμενο Τ.Ι. Οι εργασίες θα γίνουν μέχρι 26-10-2016 και σύμφωνα με την προσφορά του. Η αποζημίωση του ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων Φ.Ε., οι οποίες θα βαρύνουν τον ίδιο.
  1. Με την 208137/16-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 70Ν4ΟΡ1Φ-Χ2Η) εγκρίνεται η 190/2016 απόφαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (σημείο 4 αυτού του ρεπορτάζ).
  2. Με την 225/20-11-2016 απόφαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: 7Δ1ΤΟΡΗ0-ΣΩΠ) και με εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρου Παρίση ομόφωνα «Συμπληρώνει την αρ. 190/16 απόφαση Δ.Σ. ως προς την χρονική διάρκεια της μετεγκατάστασης περιπτέρου στα πλαίσια του έργου ‘’Διαμόρφωση Παραλιακής ζώνης Γέφυρα –Λαχαναγορά’’, ως εξής αναλυτικά: Η μετατόπιση του περιπτέρου του κ. Πεφάνη θα είναι προσωρινή, γίνεται για λόγους εξωραϊσμού του περιβάλλοντος για την εκτέλεση του Δημοσίου έργου ‘’Διαμόρφωση Παραλιακής ζώνης Γέφυρα –Λαχαναγορά’’, και γίνεται λαμβανομένης υπόψη της αποδοτικότητας της νέας θέσης. Το περίπτερο θα επανέλθει στην αρχική του θέση, μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η σχετική δαπάνη για την προσωρινή μετατόπιση, την επαναφορά του και τις τυχόν φθορές του κατά την μετατόπιση , θα βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελείας του οποίου γίνεται η μετατόπιση, δηλαδή την Υπηρεσία μας.» (Οι υπογραμμίσεις στην απόφαση!).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Η»: Δεύτερη επιβεβαίωση του κ. Παναγή Πεφάνη όταν ισχυρίζεται πως «Έχει βγει απόφαση να ξαναγυρίσω στη θέση μου, δηλαδή το περίπτερο να πάει πάλι δίπλα στη Γέφυρα μετά την ολοκλήρωση των έργων, και δεν κάνουν τίποτα ούτε γι’ αυτό»!

Και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία ότι την πρόταση είχε εισηγηθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος Αλ. Παρίσης ως πρόεδρος τότε του Λιμενικού Ταμείου, οπότε και αυτονόητο το ερώτημα …αν είναι ενήμερος για τη στάση του σημερινού Προέδρου του Λ.Τ. Αλέξη Μοσχονά, στάση που τον εκθέτει ανεπανόρθωτα και προσωπικά τον ίδιο!

  1. Με την 231/2-12-2016 απόφαση του αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: ΡΒΔΤΟΡΗ0-ΡΗΞ) γίνεται ορθή επανάληψη της προηγούμενης απόφασης του 196/2016 (σημείο 4 αυτού του ρεπορτάζ) με τη μόνη διαφορά από αυτήν ότι «Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 2-12-16 έως 5-12-16 και σύμφωνα με την προσφορά».
  2. Με την 237536/27-12-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: ΩΛΟΥΟΡ1Φ-Ξ54) εγκρίνεται η 225/2016 απόφαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (σημείο 7 αυτού του ρεπορτάζ).
  3. Στις 29/12/2016 δημοσιεύεται το 571β/2016 χρηματικό ένταλμα του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ4ΤΟΟΡΗ0-ΘΤΟ) για το ποσό των 1.240 ευρώ για «μετακίνηση περιπτέρου στο Αργοστόλι» κατ’εφαρμογή της 190/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (σημείο 4) και της 231/2016 απόφασης του προέδρου (σημείο 8 αυτού του ρεπορτάζ). Το ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του Τ.Ι. στον οποίο είχε γίνει η ανάθεση με τις 196/2016 και 231/2016 αποφάσεις του προέδρου (σημεία 4 και 8 αυτού του ρεπορτάζ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Η»: Εδώ αποκαλύπτεται το σκάνδαλο που είπαμε στην αρχή του ρεπορτάζ! Τα 1.240 ευρώ για την μετακίνηση του περιπτέρου του κ. Παναγή Πεφάνη τα πήρε ο Τ.Ι. όταν σύμφωνα με την δήλωση του στον «Η»:

Α. Μοσχονάς

«Την μετακόμιση την έκανα εγώ ο ίδιος, μόνος μου, με συνεργείο και γερανό που έφερα από την Πάτρα» και επί πλέον αυτού εισπράττει την κοροϊδία του προέδρου του Λ.Τ. Αλέξη Μοσχονά « πηγαίνω σχεδόν κάθε βδομάδα και ρωτάω το Μοσχονά τι θα γίνει και πότε θα πάρω τα λεφτά μου και αυτός μου λέει, “μην ανησυχείς, θα σου τα ΣΤΕΙΛΩ την άλλη βδομάδα“»!

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο …Βασίλειο της Δανιμαρκείας, τουτέστιν του Δήμου Κεφαλονιάς.

Παν. Πεφάνης

Και αυτός που οφείλει να δώσει εξηγήσεις είναι …ο ίδιος ο δήμαρχος!

Όχι μόνο γιατί είναι ο δήμαρχος αλλά και γιατί εμπλέκεται άμεσα στο νέο σκάνδαλο, «το σκάνδαλο περίπτερο», αφού αυτός εισηγήθηκε και πάρθηκε η απόφαση 225/2017 (σημείο 7 αυτού του ρεπορτάζ) τόσο για τα 1.240 ευρώ της μετατόπισης που εισπράχθηκαν από άτομο που δεν εκτέλεσε την εργασία (!) σύμφωνα με την μαρτυρία του περιπτερά, όσο και για τον προσωρινό χαρακτήρα της μετατόπισης που αρνείται να εφαρμόσει ο κ. Μοσχονάς με γελοίες δικαιολογίες του τύπου «μου δίνουν μόνο ΕΝΑ τετραγωνικό μέτρο. Δεν θα μου δώσουν χώρο ούτε για τα ρολά, ούτε για τα ψυγεία» (αλήθεια, μήπως ο κ. Μοσχονάς μπορεί να αναφέρει ΜΙΑ μόνο περίπτωση περιπτέρου σε όλη την Κεφαλονιά και την Ιθάκη που ισχύει ο όρος που θέτει στον κ. Πεφάνη;).

Φυσικά το λόγο έχει και η Εισαγγελική Αρχή να διερευνήσει τις επώνυμες καταγγελίες του κ. Παναγή Πεφάνη για το που πήγανε τα 1.240 ευρώ…

Οι αποκαλύψεις του «Η» και η στάση της Δημοτικής Αρχής

Εμείς από την μεριά του «Η» δεοντολογικά είμαστε εντάξει απέναντι στην αλήθεια και το λειτούργημα της δημοσιογραφίας τιμώντας γι’ άλλη μία φορά την πολύχρονη διαδρομή μας.

Από τις 3/7/2018 με άρθρο του Πολιτικού Αναλυτή την περίοδο που είχαν κατοικοεδρεύσει για δύο εβδομάδες οι Ράμπο κατά της Διαφθορά (Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης) στο Δήμο και τους οργανισμούς του (Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΥΑΚ, ΚΕΔΗΚΕ) είχαμε επισημάνει στον Γνήσιο να πάρει μέτρα τονίζοντας πως «Κάποιοι στη Δημοτική Αρχή πολιτεύονται με «νοσηρό τρόπο»!

Ο Γνήσιος προσπέρασε το σαφές μήνυμα μας, όπως και τόσα άλλα.

Ειδικά για το Λιμενικό Ταμείο ότι κάτι δεν πάει καλά στη διαχείριση του υπήρξαν τουλάχιστον …15 αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του «Η» (τα περισσότερα πρωτοσέλιδα!) μόνο εντός του 2018 με αποκλειστικό θέμα τα έργα και τις ημέρες του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αλ. Μοσχονά.

Ο ίδιος (τυπικά βέβαια …ο ίδιος) απάντησε δυό τρεις φορές με λιβελογραφήματα και κατάπτυστα κείμενα (π.χ. «Η» 21/4/2018 και 24/4/2018) ενώ έφθασε …να παραδίδει και μαθήματα δικονομίας («Η» 30/5/2018).

Ταυτόχρονα δεχθήκαμε στα γραφεία του «Η» αναίτια επίθεση από συνεργαζόμενο με το Λ.Τ. επιχειρηματία επειδή είχαμε αποκαλύψει περίεργα «πάρε δώσε» («Η» 23/5/2018, 25/5/2018)!

Και στις 11/7/2018 από την στήλη Τρίτο Μάτι ο ΙΒΑΝ είχε στείλει σαφές μήνυμα στον Δήμαρχο:

⦿ Γνήσιε, έχεις πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στο Λιμενικό Ταμείο, ή όχι;

⦿ Εμείς, ως πραγματικά ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να σε ενημερώνουμε κάθε τόσο για τα τεκταινόμενα.

⦿ Ο Πολιτικός Αναλυτής, στα κάνει πολύ λιανά, γιατί δεν επεμβαίνεις;

⦿ Ελπίζουμε να βρεις τρόπο να βάλεις, ένα στοπ σ’ αυτό τον ξεπεσμό, που σε εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Και …οι έλεγχοι των Ράμπο κατά της Διαφθοράς!

Ο εξονυχιστικός έλεγχος από τους επιθεωρητές κατά της διαφθοράς τον περασμένο Ιούνιο Ιούλιο (και) στο Λιμενικό Ταμείο για δύο εβδομάδες ακόμη δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα πορίσματα του!

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr