Θέλω να εκφράσω την βαθειά μου λύπη για την «Μάχη του Αναπνευστήρα»
Που γίνεται ανάμεσα σε εξαιρετικούς Δικηγόρους και παλαιούς συναδέλφους.
Με το δικαίωμα ενός ανθρώπου που για 35 χρόνια βρέθηκα ανάμεσα σας.
Σας παρακαλώ.
Σταματήστε.