Προβλέπεται το 5% επί των καθαρών εσόδων των εταιριών εξόρυξης υδρογονανθράκων να περιέρχονται στις οικίες Περιφέρειες.
Επειδή ήδη στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας συζητάνε για τον τρόπο διανομής του παραπάνω αμύθητου ενδεχόμενα ποσού ενώ εμείς κοιμόμαστε με τα παπούτσια μας, μήπως θα μπορούσε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς ο Σταυρος ή και ο έτερος των Αντιπεριφερειαρχών ο Σωτήρης να το θέσουν στην κυρία Ρόδη.
Πριν εκδοθεί η σχετική Υπουργική απόφαση οπότε θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια.
Κινδυνεύουμε να υποστούμε τις συνέπειες και τα οφέλη να τα πάρει η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία.
Δηλαδή να βρεθούμε «κερατάδες και ζημιωμένοι» ή αλλιώς «να μας πιάσουν κότσους»,
Πηγή: kefalonitis-onos.blogspot.com