Δεν είναι ανώτερα μαθηματικά…Δεν είναι κάποιος δύσκολος και δυσεπίλυτος γρίφος…Δεν είναι καν μία επιλογή προσώπων και μόνο…Είναι ένα απλό ερώτημα: Εννέα χρόνια διακυβέρνησης του νησιού, του δήμου, της δημοτικής ενότητας, της πόλης, του χωριού, της γειτονιάς από το Μέγαρο. Από την μία πλευρά της ζυγαριάς όσοι είναι ικανοποιημένοι και «γεμάτοι» από αυτό το γκουβέρνο. Από την άλλη πλευρά όσοι δεν είναι και θέλουν να αλλάξει η σελίδα! Απλό και κατανοητό. Η επιλογή δική σας…

Πηγή: www.inkefalonia.gr