Διάβασα σε μία παραπολιτική στήλη του Μεγάρου ότι τελικά ήταν «άνθρακες ο θησαυρός» με την βόμβα που αφορά το έργο του πεζοδρόμου της Παναγή Βαλλιάνου. Όλη η κουβέντα λέει ήταν για τους δύο μήνες παράταση…Αμ δε! «Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» η τοποθέτηση ίσως διότι ο αρθρογράφος δεν …διάβασε καλά τα έγγραφα. Οι ελεγκτές ζητούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα προκειμένου να εκδώσουν το τελικό ΠΟΡΙΣΜΑ. Το οποίο δεν φαίνεται να είναι καλό, ούτε για αιρετούς, ούτε και για υπαλλήλους.

Τι λένε οι Ελεγκτές στο συγκεκριμένο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του ΣΕΕΔΔ με αριθμ. Πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ3/ΕΜΠ582/10.4.2019 με το οποίο καταγράφονται πράξεις και είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος στο πόρισμα που θα ακολούθήσει να επιρρίπτονται ευθύνες:

Α. στην πλειοψηφία του Δ.Σ, της παράταξης του Δημάρχου Α. Παρίση καθόσον ενέκριναν την πληρωμή νέων εργασιών και του σύνολο του ποσού των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου της ανάπλασης της οδού Π. Βαλλιάνου, οι οποίες είδη είχαν υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο, πριν την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, μη ασκώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο τις αρμοδιότητές τους, όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκρισή τους. Με απλά λόγια της δημόσιας διοίκησης: πιθανότητα παραπομπής των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας στο πειθαρχικό συμβούλιο και καταλογισμού του συνολικού ποσού των απροβλέπτων εργασιών σ’ αυτούς, για τους παραπάνω λόγους αλλά και το ότι αυτές υλοποιήθηκαν εκτός εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Β. Στην μισή Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς (υπηρεσιακά στελέχη-επιβλέποντες-επιτροπές παραλαβής και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) όσον αφορά το μέρος της εισήγησής τους για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν’ λόγω έργου με συνέπεια πειθαρχικές περιπέτειες γι΄αυτούς.

Επίσης στο εν΄ λόγω εμπιστευτικό έγγραφο καταγράφονται πράξεις και παραλείψεις της διοίκησης του έργου (Προϊστάμενη Αρχή-Δημοτικό Συμβούλιο-επιβλέπουσα Υπηρεσία), μη ασκώντας τις αρμοδιότητές τους, όσον αφορά:

1. Τις παρατάσεις εργασιών με τις αποφάσεις του Δ.Σ. 216/31-7-2017 και 137/27-4-2018

2. Την μη επιβολή ποινικών ρητρών στον ανάδοχο σχετικά με την καθυστέρηση υποβολής της τελικής επιμέτρησης του έργου αλλά και για την παραβίαση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

3. Τις εργασίες φύτευσης αλλά και την ξεχωριστή προμήθεια για την τοποθέτηση κοκοφοινίκων.

4. Ελαττώματα στο έργο τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη.

Μετά τα παραπάνω και το πόρισμα που θα ακολουθήσει, εσείς τι λέτε;

Μόνο για την παράταση εργασιών λέει;

Βόμβα ή στρακαστρούκα;

Πηγή: www.inkefalonia.gr

Προηγούμενο άρθροΘερμή υποστήριξη από τους Επτανησίους της Αττικής στην υποψήφια Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, επικεφαλής του συνδυασμού «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά» Ρόδη Κράτσα
Επόμενο άρθροΨάχνουνε να βρούνε πάλι με ποιόν είναι ο «Η»!