Μετά την αποκάλυψη του Τέλη και την διαδικτυακή παρέμβαση της «ψυχούλας» είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουμε το γκάλοπ της Εταιρίας δημοσκοπήσεων «EL BURRITO».
Σύμφωνα με το γκάλοπ με το οποίο ας σημειωθεί οπωσδήποτε συμφωνεί και ο Τέλης λαμβάνουν:
ΦΟΡΤΕΣ 78%
ΠΑΡΙΣΗΣ 77%
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 44%
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ 27%
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 4%
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 3,3%
Πρώτος σύμβουλος με τον Φόρτε εκλέγεται ασφαλώς ο Τέλης, ο οποίος εκλέγεται και ως δεύτερος και τρίτος σύμβουλος.
Το δημοσιεύω γιατί μωρέ δεν θέλω να στενοχωρώ νέους ανθρώπους, που ασχολούνται πρώτη φορά και αν τους πω από την αρχή την πραγματικότητα «θα κόψουν δρόμο» και θα τους χάσουμε μέσα από τα χέρια μας.