Ανακοίνωση λήψης αυξημένων μέτρων 20-02-2020_signed