Ανακοίνωση των δασεργατών Κεφαλονιάς-Γιατί διαμαρτύρονται

Είμαστε δασεργάτες που απασχολούμαστε στη Δ/νση Δασών Κεφαλονιάς με οκτάμηνη σύμβαση ως ωφελούμενοι σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με εργοδότη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοπονν.,Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Που σημαίνει: υποαμοιβόμενοι, με μόλις 495,25 € και με 431,75€  οι κάτω των 25 ετών, βιώνουμε τις συνέπειες που απορρέουν από την εργασιακή ανασφάλεια και τον εργασιακό μεσαίωνα, χωρίς να εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όποιο δικαίωμα και παροχή  απορρέει από αυτή.

Επίσης, σύμφωνα με την Πρόσκληση οι προσληφθέντες ως δασεργατες εμπίπτουν στις διατάξεις Φ10221/ οικ.26816/929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 2778 Β), που καθορίζει τις ΒΑΕ( Βαριές Ανθυγιεινες Εργασίες)  και η ειδικότητά μας έχει κωδικό 651120. Όμως μας επικολλούνται μικτά ένσημα για ανειδίκευτο εργάτη που δεν είναι τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση ενώ παράλληλα στις Περιφέρειες Κρήτης, Θράκης και Ανατολ. Μακεδονίας οι συνάδελφοι  λαμβάνουν τα σωστά ένσημά τους με τον σωστό κωδικό ειδικότητας!

Άρα τα ένσημα που μας επικολλούνται θα έπρεπε να είναι με κωδικό 651120, την ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη ΒΑΕ και έτσι θα προκύπτει η ανάλογη προϋπηρεσία της ειδικότητάς μας. Επίσης, το λανθασμένο πακέτο κάλυψης μας αφαιρεί το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις να είμαστε δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος που κάθε χρόνο ανάλογα με τα ένσημα του προηγούμενου χρόνου δίνεται σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων μεταξύ των οποίων είναι και αυτή του δασεργάτη.

Το θέμα έχει λάβει πανελλαδικό χαρακτήρα και σε πολλές περιοχές επιτροπές εργαζομένων σε συνεργασία με Εργατικά Κέντρα έχουν κάνει παρεμβάσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Πρόσφατα το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου  και  Ανατολικής Αττικής έκανε παρέμβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και εν συνεχεία στο Υπ. Εργασίας με αίτημα να δοθεί εντολή για την διόρθωση των κωδικών.

Θεωρούμε σκόπιμο, αναγκαίο και απαραίτητο αυτό να γίνει σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να κάνουμε και εμείς την δική μας παρέμβαση τόσο για το θέμα των ενσήμων όσο και για τα γενικότερα εργασιακά θέματα που μας απασχολούν.

Σε λίγους μήνες θα ξαναείμαστε άνεργοι και άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο έχουμε ήδη αρχίσει την αναζήτηση νέων προγραμμάτων.

Λύση όμως δεν αποτελεί η ανακύκλωση της ανεργίας  και η παράταση του υφιστάμενου προγράμματος κατά ένα η δύο μήνες.

Αυτό που πρέπει να παλέψουμε ,να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε είναι μόνιμη σταθερή εργασία για όλους/ όλες.  Δεν είμαστε ωφελούμενοι, είμαστε εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

Η αντιπυρική προστασία και πυρασφάλεια είναι υποχρέωση του κράτους με σχεδιασμό ώστε να προστατεύεται ο φυσικός πλούτος από φυσικές καταστροφές και το μεγάλο κεφάλαιο που στοχεύει σε νέες επενδύσεις καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του.  Γι΄ αυτό είναι απαραίτητο να είναι στελεχωμένες οι υπηρεσίες με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό με την απαιτούμενη κατάρτιση και εξοπλισμό και αυτό να γίνει υπόθεση όλου του λαού. Από την στιγμή, λοιπόν, που καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες η μετατροπή των συμβάσεων  μας σε συμβάσεις Αορίστου χρόνου  με την υπογραφή Συλλογικής σύμβασης εργασίας, με πλήρη δικαιώματα και κανονικό μισθό , αποτελεί μονόδρομο και δεν δεχόμαστε τη συνεχή ομηρία και ανασφάλεια.

Απαιτούμε και διεκδικούμε:

  1. Αντικατάσταση των ενσήμων με αυτά με ΚΩΔΙΚΟ 651120 και ό,τι απορρέει από αυτή
  2. Μετατροπή των συμβάσεων σε Αόριστου Χρόνου
  3. Εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. και ενιαίο ημερομισθιο
  4. Να αναγνωρίζεται η ειδικότητα και το πτυχίο
  5. Να δίνονται τα επιδόματα άδειας, ανθυγιεινό κ.α.
  6. Καταβολή επιδόματος ανεργίας για το διάστημα που θα είμαστε άνεργοι χωρίς επιπλέον όρους και προϋποθέσεις
  7. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στις υπηρεσίες

Συνεχίζουμε αποφασιστικά για Μόνιμη Σταθερή Εργασία για όλους/ όλες με δικαιώματα!

 Επιτροπή Εργαζομένων  «Αντιπυρικης Προστασίας των Δασικών Οικοσυστημάτων»