ΑΝΟΙΞΑΜΕ…….

Όλες οι παραγγελίες σας, μέχρι τις εκλογές,
άμεσα από το κατάστημα μας εκτελεστές……
Όλοι οι υποψήφιοί μας, σε βάση 24ώρου,
σας φέρουν ότι ζητήσετε, εν είδει δώρου…..

Βαγγέλης Θεοφιλάτος του Αθηναγόρα