Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης…προ των πυλών.
Με αφορμή λοιπόν τις φιέστες της ΔΕΥΑΚ για το …νερό!
Όπου η κοροιδία πάει σύννεφο με τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ όλων των παρατάξεων, ανεξαρτήτως χρώματος και ιδεο…ληψιών!
Ας θυμηθούμε τι …ψηφίζουμε!!!

Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ και Ειδικό Τέλος Ν. 1069/80. Νέα ανανέωση 8/1/2017!
(Σκοπός της παρούσης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, είναι…οι λίγοι «φίλοι» που εμπλέκονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (σε όλες τις παρατάξεις) που είχα, να …την «κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια»)!
  1. Έχουν Περάσει τρία ολόκληρα χρόνια, που έχω ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ τόσον ΓΡΑΠΤΩΣ και με ΠΛΗΡΗ στοιχεία, την νύν Δημοτική Αρχή και στην «αντιπολίτευση» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΞΑΝΑ και ΦΙΚΟ, ΚΚΕ), όσον και προφορικώς στην «συμπολίτευση» (Προεδρ. Δημοτικού Συμβουλίου, 3/2016), για το ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ, της Νομιμότητας ή όχι, για την συνέχιση της επιβολής του Ειδικού Τέλους του 80% επί της αξίας του καταναλωθέντος νερού ανα «νοικοκυριό», που θα έπρεπε να είχε ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ στις 31/12/2012!
  2. Επί τρία ολόκληρα χρόνια, ΟΛΟΙ τους «ποιούν την νήσσαν»!
  3. Ακόμη αναμένω στο …ακουστικό μου και για την απάντηση από τον Προεδρ. Του Δημοτ. Συμβουλίου, μετά την ενημέρωση που του έκανα στις 30/3/2016.
Κανείς τους δεν εξετάζει ότι το ΘΕΜΑ είναι:
αν είναι ΝΟΜΙΜΟ ή ΟΧΙ το ΧΑΡΑΤΣΙ με την «ονομασία» Ειδικό Τέλος!
Πριν συνεχίσω, θα σας παραθέσω εν συντομία το ΙΣΤΟΡΙΚΟ και τι μέρος του λόγου είναι το…Ειδικό Τέλος!
Η ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς χαρακτήρα που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. του νησιού μας δηλ. Σάμης, Λειβαθούς και Αργοστολίου), όπως και κάθε άλλη ΔΕΥΑ σε άπασα την Ελληνική Επικράτεια, ιδρύθηκε ως Κοινωφελής Επιχείρηση Ανταποδοτικού χαρακτήρα, λειτουργεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο βάση του «Ιδρυτικού» τους Ν 1069/80 και των ακολουθησάντων συμπληρωματικών Νόμων 2065/1992 και 3013/2002).
Με βάση το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1069/1980 είχε επιβληθεί υπέρ των ΔΕΥΑ για μια δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου της συστάσεώς τους έτους «πρόσθετο Ειδικό Τέλος» υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος ως μια «αυτοχρηματοδότηση» για να σταθούν στα πόδια τους και να χρηματοδοτούν νέα έργα!. Ο χρόνος επιβολής του τέλους αυτού παρατάθηκε για όσους Δήμους ανά την επικράτεια δεν είχαν συστήσει αντίστοιχη ΔΕΥΑΚ, για δέκα χρόνια από την κατά περίπτωση λήξη του, αρχικά το έτος 1992 με το νόμο 2065/1992 και για τους τελευταίους το έτος 2002 με το νόμο 3013/2002.
Το τέλος αυτό, ουσιαστικά διπλασιάζει τους λογαριασμούς των καταναλωτών των ΔΕΥΑ που συστάθηκαν αμέσως με την έναρξη εφαρμογής του ν. 1069/1980 και η οποία είχε δικαίωμα να επιβάλει το σχετικό τέλος, κατ’ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, μέχρι τις 31-12-2012..
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γνωμοδότηση 790/1986), το Ειδικό αυτό Τέλος:
«παρά το χαρακτηρισμό του ως Τέλος, συνιστά γνήσιο ΦΟΡΟ, διότι δεν υφίσταται Ειδικό και ανάλογο προς την καταβαλλόμενη χρηματική παροχή Αντάλλαγμα».
Σύμφωνα λοιπόν με την Γνωμοδότηση αυτή του ΝΣΚ, δεν μπορεί επί του «φόρου» δλδ ΧΑΡΑΤΣΙ αυτού, να επιβάλλεται και επιπλέον φόρος ΦΠΑ «παροχής υπηρεσιών» με την δικαιολογία: «έργα», που εμπίπτει στην φορολογική κλίμακα 23%, και από 1-6-2016 στο 24%!!!!!
Από αυτά που εν συντομία παρέθεσα ανωτέρω, προκύπτει ότι:
α. Καμία ΔΕΥΑ, δεν μπορεί να αποσκοπεί στο ΚΕΡΔΟΣ, καθότι διαθέτει προς κατανάλωση ένα Κοινωνικό Αγαθό και όχι ένα εμπορικό προϊόν. Οφείλει να διαθέτει τα έσοδά της δεσμευτικά και μόνον για τους σκοπούς της ύπαρξης και λειτουργίας της.
β. Συνεπώς, πρέπει να σχεδιάζει την Τιμολογιακή της Πολιτική, συνδυάζοντας την άσκηση της Κοινωνικής και Αναπτυξιακής της Πολιτικής, χωρίς να ξεχνά την Ανταποδοτική της Υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για όλους ανεξαιρέτως τους Δημότες και καταναλωτές, όπου:
ι. Σε μια εποχή, που οι Κυβερνητικές Πολιτικές της Δημοσιονομικής «Ευγονικής» έχουν εξουθενώσει την Κοινωνία, η οποία στενάζει, αιμορραγεί και οι Πολίτες βιώνουν την ανεργία, την ακρίβεια, την ανασφάλεια, τη φτώχεια και τη δραματική μείωση των εισοδημάτων τους.
ιι. Σε μιά εποχή, που με αποφάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης, απολύθηκαν Δημόσιοι και Δημοτικοί Υπάλληλοι, «ΚΟΥΡΕΥΤΗΚΑΝ» μεροκάματα, μισθοί, συντάξεις, Ασφαλιστικά Ταμεία, Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια κλπ
ιιι. Σε μια εποχή, που η ΑΝΕΡΓΙΑ, έφτασε στα 2/3 του ενεργού πληθυσμού της χώρας, πάνω από 200 000 νέοι τεχνικοί και επιστήμονες, έχουν μεταναστεύσει για το δικαίωμα στην εργασία και τη ζωή, στο εξωτερικό…
Αναλυτικά το θέμα:
  1. Στις 30 Μαρτίου 2016, καταθέτω στο Δήμο μας ΑΙΤΗΣΗ μου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»). Σύμφωνα, με τους ισχύοντες Νόμους και το Σύνταγμα μας, θα ΕΠΡΕΠΕ να λάβω επισήμως έγγραφη απάντηση εντός 60 ημερών! ΟΥΔΕΠΟΤΕ την έλαβα, καίτοι παρήλθαν οι 60 ημέρες….(Σημειωτέον ότι οι Νόμοι του Ποινικού και Αστικού Δικαίου, ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ πλήρως με ρητή αναφορά την περίπτωση που Δημόσια ή Δημοτική, ή ΝΠΙΔΚ, δεν απαντήσει εγγράφως εντός 60 ημερών, σε γραπτή ΑΙΤΗΣΗ γνωστοποίησης Διοικητικών “στοιχείων”, που κατέθεσε πολίτης).
  2. «Καλή τη Πίστη», την 1η Ιουνίου 2016, επανήλθα εκ νέου με νέα ΑΙΤΗΣΗ μου, δίνοντας την «ευκαιρία» σε Δήμο και ΔΕΥΑ,εντός 10 ημέρου να απαντήσουν στην πρώτη ΑΙΤΗΣΗ μου. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»).
  3. Το ΘΕΜΑ, έχει πλέον και ΝΈΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, όπως αντίστοιχες περιπτώσεις ΔΕΥΑ άλλων Δήμων, που ΗΔΗ έχουν ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ το Ειδικό Τέλος, όπως:
α. Ο Δήμος Κερκύρας, ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΟΜΩΦΩΝΑ με απόφαση της ΔΕΥΑ Κερκ. το Ειδικό Τέλος . (ΑΔΑ Β4Μ1ΟΡΓΤ-ΣΦΚ, Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ 16, Συνδρ. Του Διοικ. Συμβ. της Δημοτικής Επιχ. Ύδρ. Αποχ, Δήμου Κερκύρας, 26 Νοε 2012.), ΧΩΡΙΣ αυτή η απόφαση να συνοδεύεται με διπλασιασμό ή κάποια επιβάρυνση στο νερό!
β. Ο Δήμος Αγρινίου με την ΑΔΑ 69/2012, ΚΑΤΉΡΓΗΣΕ το χαράτσι, όμως ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ το 80% στην τιμή του νερού! Η απόφαση αυτής του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ επικυρώθηκε με απόφαση (872/2013) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αιτωλ/νίας).
γ. Ομοίως ως ανωτέρω (β) είναι και η ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩ6Ι-Ψ2Λ – Δημος Αγιας.
4. Η ΔΕΥΑΚ …(όχι ο ΔΗΜΟΣ) μπήκε στο κόπο τελικά να απαντήσει…!!!!
Μάλλον δεν γνωρίζουν το: “ΚΡΕΙΤΟΝ ΤΟΥ ΣΙΓΑΝ ΤΟ ΛΑΛΕΙΝ”
Ιδού η απάντηση!!!

Σελ.1/5

Σελ.2/5

Σελ. 3/5

Σελ. 4/5

Σελ. 5/5
5. Και φυσικά οι “ενστάσεις” μου ΜΕ ΝΈΑ ΑΙΤΗΣΗ (Αριθμ. Πρωτοκ. 40340/29-11-16), αφού από την ανωτέρω απάντηση, ΛΕΙΠΟΥΝ τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ που ΑΙΤΟΥΜΑΙ ως ΠΟΛΙΤΗΣ….
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Σχετ: α) Υπ. αριθμ Πρ. 2513/17-06-2016 έγγραφό σας.
β) Υπ. αριθμ Πρ. 10322/30-03-2016 και 17875/01-06-2016 με τα των συνοδευτικών Σχετικών τους.
γ) Υπ. αριθμ. Πρωτ. 10322/30-3-2016.
Σας ευχαριστώ για την έστω και αργοπορημένη έγγραφη απάντησή σας με (α) σχετική, αιτημάτων μου που αναφέρονται στη (β) σχετική.
Επειδή όμως,
1. Οι αναφερόμενες απαντήσεις και αιτιολογήσεις σας, δεν ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ τις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που σε ΑΙΤΗΜΑΤΑ που σας εξέθεσα, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ δημιουργούν νέα και μεγαλύτερα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, αφού και στις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ και στις ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ σας, παραλείπετε να αναφέρετε ΣΤΟΙΧΕΙΑ όπως:
α) Αριθμό της «νέας νομοθετικής ρύθμισης» που αναφέρεστε στην δεύτερη σελίδα του Εγγράφου σας,
β) στην ίδια σελίδα αναφέρεσθε επί λέξη, «κρίθηκε αναγκαίο το Τέλος να συνεχίσει να υφίσταται…», χωρίς να αναφέρεσθε από ποιούς, πότε και από ποιά ΑΠΟΦΑΣΗ τεκμαίρεται.
γ) Στην τρίτη σελίδα του εγγράφου σας αναφέρεσθε ότι: «…Το ποσοστό καθορίζεται με ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, που ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο» Δεν αναφέρεται πουθενά ούτε ο αριθμός της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αλλά ούτε και ο αριθμός της ΕΓΚΡΙΣΗΣ.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 περί Καλλικράτη, οι οποίες έχουν εφαρμογή και στην συγχώνευση των ΔΕΥΑ (παρ. 6 του ίδιου Νόμου), ορίζεται ότι η νέα ΔΕΥΑ που προκύπτει από τις συγχωνευμένες κοινωφελείς επιχειρήσεις υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευμένων επιχειρήσεων (όπως ορθά αναφέρεσθε στο έγγραφό σας…αλλά το «μεταχειρίζεσθε» διαφορετικά στη συνέχεια).
3. Όμως, σύμφωνα με την γραμματική ερμηνεία αλλά και με την εφαρμογή της αναλογικής ερμηνείας του άρθρου και της ΦΡΑΣΕΩΣ « ως καθολικός διάδοχος», ο όρος αυτός δεν επιδέχεται διαφορετκής ερμηνείας αφού:
α. Δεν πρόκειται για μια νεοσυσταθείσα/νεοιδρυθείσα ΔΕΥΑΚ (2011) και
β. Η προκύπτουσα εκ των συγχωνεύσεων των πρώην τριών ΔΕΥΑ της νήσου μας, ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς, υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος και ακολουθεί ΠΙΣΤΑ και ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ τα κατά τον Νόμο, Ν.1069/80 οριζόμενα.
4. Λαβόντες επίσης υπόψη, τα εκ του Νόμου ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ, οι πρώην ΔΕΥΑ ΣΑΜΗΣ, ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ είναι με την χρονική σειρά που αναφέρετε οι τρεις συσταθείσες/ιδρυθείσες στη Κεφαλονιά.
Όμως παραλείπετε να αναφέρετε αν όντως την επομένη της συστάσεώς των έτος, εφαρμόστηκε και άρχισε να εισπράτεται το εκ της παρ 11 καθοριζόμενο Ειδικό Τέλος 80% ή αν καθυστέρησε και πότε τελικά καθιερώθηκε σε κάθε μία από αυτές..
Και εν πάση περιπτώση, όποτε και να εφαρμόσθηκε, δεν ΜΠΟΡΕΙ να προσμετρώνται και μάλιστα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΣ και ΑΝΑΔΡΩΜΙΚΩΣ, οι πρώην δεκαετίες που αναφέρεστε, αφού:
α. Έως το 1999 ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΕΥΑ στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ και
β. η όποια ΕΦΑΡΜΟΓΗ του άρθρου 11, βρίσκει εφαρμογή μετά την τελευταία «παράταση» του Ν. 3013/2002 στις νεοσυσταθείσες τότε ΔΕΥΑ Σάμης (1999), Λιβαθούς (2003) και Αργοστολίου (2006). Με πάσα επιφύλαξη για αυτήν της Σάμης, που θα είχε εφαρμογή και από την προηγούμενη παράταση (2065/1992) εάν βεβαίως είχε τεθεί σε εφαρμογή από την επομένη της συστάσεως έτος (2000) η είσπραξη του Ειδ. Τέλους…. Ποτέ όμως με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, κάτι βεβαίως που ποτέ δεν έγινε (και σωστά) και για τις τρεις τότε ΔΕΥΑ!
5. Καθίσταται ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ λοιπόν, ότι η «λογική των αναδρομικά αθροιστικών 10ετιών», που αναφέρετε στο έγγραφό σας, ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ βάναυσα το καθοριζόμενο δια Νόμου ποσοστό του 80%, από τον Ν.1069/80 στο να το «λογίζετε» τελικά και αντιστοίχως αθροιστικά για τις επόμενες τρείς δεκαετίες από ενάρξεως του …2012!!!!
Γιατί η ανωτέρω «λογική» σας δεν εφαρμόσθηκε στις πρώην ΔΕΥΑ;
Τότε «κάνατε λάθος» ή τώρα σφάλετε;
Πέραν του ότι, «εξαφανίζετε ως δια μαγείας» τα μέχρι τότε (2000-2012) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ποσά υπέρ του Ειδ. Τέλους, μαζί με αυτά του ΦΠΑ 23%….!!!
Και πως, έκλεισαν οι ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ των τότε πρώην ΔΕΥΑ;
6. Όσον δε αφορά το σκέλος της ερώτησής μου περί του ΦΠΑ στο Ειδ. Τέλος, αυτή δεν έχει να κάνει με τον «ορισμό» του ως Ειδικό Τέλος, αλλά με τον ΟΡΙΣΜΟ της Υπ. Αριθμ. 790/1986 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ, που κρίνει ότι, «…το Ειδικό αυτό Τέλος, παρά το χαρακτηρισμό του ως τέλος, συνιστά Γνήσιο Φόρο, διότι ΔΕΝ υφίσταται Ειδικό και ανάλογο προς την καταβαλλόμενη χρηματική παροχή Αντάλλαγμα…».
Σαν γνήσιο λοιπόν ΦΟΡΟ σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ κατέθεσα το ερώτημα «Φόρο στο Φόρο;»
Επ’ αυτού, αναμένω απάντηση σύμφωνα με ποια ΑΠΟΦΑΣΗ (δηλ τον αριθμό, φορέας κλπ) ΑΠΟΡΡΙΨΑΤΕ την εν λόγω ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ και συνεχίζετε να στηρίζετε τον αρχικό χαρακτηρισμό του, ως Ειδικό Τέλος.
7. Στην 4η σελίδα του εγγράφου σας, αναφέρετε σε μια γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθηνών και νομικού συμβούλου της ΔΕΔΗΚ κου Π. Ζυγούρη σε κάποιο «όμοιο», όπως γράφετε, τεθέν ρώτημα της ΔΕΥΑ Ερέτριας….
Τό «όμοιο», είναι μια έκφραση γενική και αόριστη, αφού κάθε λέξη ενός εγγράφου μπορεί να μεταβάλει την ουσία του θέματος…
Πέραν αυτού όμως, σας παραθέσω με ΠΛΗΡΗ στοιχεία, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ και ΔΗΜΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ του Ειδ. Τέλους 80% από τα Τιμολόγιά τους, λόγω ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ και της τελευταίας δεκαετίας από την εφαρμογή του Ν. 3013/2002, ως ακολούθως:
α) Ο Δήμος Κερκύρας, ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΟΜΩΦΩΝΑ με την υπ΄αριθμ. ΑΔΑ Β4Μ1ΟΡΓΤ-ΣΦΚ Απόφαση της ΔΕΥΑ Κερκύρας, το Ειδικό Τέλος 80%.., (Βλέπε Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ 16, Συνδρ. Του Διοηκ. Συμβ. Της ΔΕΥΑ, Κερκύρας, 26 Νοε 2012).
β) Ο Δήμος Αγρινίου με την με την υπ΄αριθμ. ΑΔΑ 69/2012, ΚΑΤΉΡΓΗΣΕ το Ειδικό Τέλος 80%. Η Απόφαση αυτή του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.Α επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ 872/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Αιτωλ/νίας).
γ) Ο Δήμος Αγιάς με την υπ΄αριθμ ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩ6Ι-Ψ2Λ, ΚΑΤΉΡΓΗΣΕ το Ειδικό Τέλος 80%, κλπ…
Για οικονομία του χώρου, δεν παραθέτω κι άλλους Δήμους που όχι μόνον ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΝ το Ειδικό Τέλος, ανταποκρινόμενοι στον χρονικό περιορισμό που εκπορεύεται από τον αρχικό Ν. 1069/80, και τους συνοδευτικούς «συμπληρωματικούς» Ν. 2065/1992 και Ν. 3013/2002, αλλά ούτε και προσέφυγαν σε παρόμοιες ενέργειες αναγωγής με αθροιστικο τρόπο για συνέχιση «είσπραξης» του Ειδικού Τέλους στην επόμενη τριακονταετία με ισχύ έναρξης την μετά ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εποχή (2012)!
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ένα επίσης μείζον ερώτημα:
Ποιός είναι νομικά κατωχυρομένος;
Οι Δήμοι που ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ το Ειδικό Τέλος από το 2012 και εντεύθεν, ή εσείς που συνεχίζεται να το έχετε με …προοπτική μάλιστα 30ετίας;
8. Επίσης, θα σας παραθέσω ένα ακόμη έγγραφο που ΣΥΝΑΔΕΙ με τις ΔΕΥΑ που το έχουν ήδη καταργήσει.
Είναι το ΕΓΓΡΑΦΟ με αριθμ. 15780/17-07-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου απευθυνόμενο σε ερώτημα περι της νομιμότητας συνέχισης του Ειδ. Τέλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αναφέρει σχετικά:
«…στο πλαίσιο των ανωτέρω….θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πέραν των προαναφερομένων και το γεγονός, εάν και από πότε επιβλήθηκε το Ειδικό Τέλος 80% από την κάθε μία οικεία ΔΕΥΑ, ο χρόνος λήξης επιβολής του οποίου, κατά τα προαναφερόμενα, θα διαφοροποιείται αντιστοίχως…».
9. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι η ΑΙΤΗΣΗ μου, σαφώς δεν ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΑΙ από τις απαντήσεις που εκθέσατε στην ανωτέρω (α) σχετική παρόντος εγγράφου, και επανέρχομαι δια της παρούσης ΑΙΤΗΣΕΩΣ μου, όπως λάβω ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, όπου και η αρχική ΑΙΤΗΣΗ μου, με ανωτέρω (γ) σχετική, ουδέποτε έως σήμερα έλαβε απάντησης!
Με εκτίμηση
Γεράσιμος Βαλσαμής
Αργοστόλι, Νοέ. 2016
6. Κατωτέρω ακολουθεί η “ΕΠΙΚΗ” ΑΠΑΝΤΗΣΗ της ΔΕΥΑΚ επί της ανωτέρω Αιτήσεώς μου….!
ΔΟΞΑΣΤΕ τους!
Όταν ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ με ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( «Verba volant, scripta manent» ) ..πετούν ότι τους κατεβάσει η “γκλάβα” τους.
Και με αυτή την “απάντηση” περιμένουν να με “ξεφορτωθούν”…..!!!!
ΙΔΟΥ λοιπόν η νέα ΑΙΤΗΣΗ μου επί της “Επικής Απάντησης” της ΔΕΥΑΚ…

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΟΝΟΜΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΗΣ
Δ/νση Κατοικ: Αμμούσσες
ΠΟΛΗ: Πεσσάδα
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 28100

ΤΗΛ: 6983531292
ΑΡ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ: ΑΕ 781186
ΑΦΜ: 025326735
Προς: 1. Δήμαρχο Κεφαλονιάς

2.Πρ./ΔΕΥΑΚ Προέδρου.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/
Κοιν: 1. Οικ.Δ/νση, Δημ. Κεφ.
2. Γεν. Δ/νση Δημ. Κεφ.
3. Γεν. Γραμ. Δ. Κεφ.
4. Δνση Οικονομ. ΔΕΥΑΚ
5. Γεν. Γραμ. ΔΕΥΑΚ

Αργοστόλι, Ιαν 2017

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
ΣΧΕΤ. : α) Αριθμ. Πρωτοκ. 10322/ 30-3-2016, ΑΙΤΗΣΗΣ μου
β) Αριθμ. Πρωτοκ. 2513/17-6-2016, ΑΠΑΝΤΗΣΗ σας.
γ) Αριθμ. Πρωτοκ. 40340/29/11/2016, ΑΙΤΗΣΗΣ μου
δ) Αριθμ. Πρωτοκ. 5482Α/12/12/2016, ΑΠΑΝΤΗΣΗ σας.
ε) Ν. 1599/1986 άρθρ. 16, Ν.2690/99 άρθρ. 5 ΚΔΔιαδ., Ν.4250/2014 άρθρ.1§1 (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014), Ν.4325/2015 άρθρ. 7§1 (ΦΕΚ Α 47/11.5.15) και Ν.3429/2005.
στ) Άρθρα 2§1, 5Α, 10§3 (α,γ), 102§5 του Συντάγματος.
ζ) Άρθρο 42 του ΧΘΔτης ΕΕ και της Νομικής του Δέσμευσης από την Συνθήκη της Λισσαβώνας
1. Με την ανωτέρω (α) Σχετ. ΑΙΤΗΣΗ μου, και στις Παραγρ. 1 & 2 ζητούσα όπως μου Γνωστοποιήσετε εγγράφως αντίστοιχο νεότερο Νόμο ή Διοικητική Πράξη που καλύπτεται από αντίστοιχο Νόμο ή Εγκύκλιο, έτσι ώστε να δικαιολογείται η παρουσία του πρόσθετου «Ειδικού Τέλους» (80%) στα Τιμολόγια Υδρευσης, μετά την παρέλευση της 10 ετίας από την τελευταία παράτασή του με τον Ν. 3013/2002.
2. Ομοίως, επί της ιδίας ως ανωτέρω (α) Σχετ. ΑΙΤΗΣΗΣ μου, και στις Παραγρ. 3, 4 & 5, ζητούσα επεξηγήσεις για την παρουσία ΦΠΑ στο Ειδ. Τέλος, πέραν του ότι από τη σχετική ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ του ΝΣΚ που σας ανέφερα, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ επι λέξη «ως γνήσιος φόρος».
ΟΥΔΕΠΟΤΕ έως σήμερα το πράξατε!
α. Αντί αυτού, σε απάντηση που μου δώσατε με την (β) ανωτέρω Σχετ., στην σελ. του εγγράφου σας, πέραν της πολυσέλιδης «έκθεσης ιδεών» και προσωπικών απόψεών σας που εκθέτετε, πουθενά δεν καταγράφονται τα στοιχεία που αιτήθηκα.
β. Στην ίδια με (β) σχετ. Απάντησή σας, αναφέρεσθε και στον Ν. 2859/2000, για την νόμιμη επιβολή του ΦΠΑ στο Ειδ. Τέλος. Όμως, ΠΟΥΘΕΝΑ στο Νόμο αυτόν και στα Παραρτήματά του, δεν αναγράφεται κάτι τέτοιο. Αντιθέτως στην Παρ. 2 του Ν. 2959/2009 αναγράφονται επί λέξη τα εξής:
«2.Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες».
-Ακολουθεί το Παράρτημα Ι ως κατωτέρω αυτούσιο μεταφέρω:
«Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3:
1.Τηλεπικοινωνίες.
2.Διανομή αερίου, ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας.
3.Μεταφορά αγαθών.
4.Παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών.
5.Μεταφορά προσώπων.
6.Παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάσθηκαν για πώληση.
7.Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζουν την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αυτών.
8.Eκμετάλλευση πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα.
9.Εναποθήκευση.
10.Δραστηριότητες εμπορικών διαφημιστικών γραφείων.
11.Δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών.
12.Εργασίες λεσχών και κυλικείων επιχειρήσεων, πρατηρίων και παρόμοιων καταστημάτων.
13.Δραστηριότητες οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εμπορικού χαρακτήρα».
Πουθενά στον Ν. 2959/2009 δεν αναφέρεται, υποκείμενο σε υπαγωγή Φόρου, το Ειδικό Τέλος του της παρ. 11 του Ν. 1069/80.
Συνεπώς, παραμένει ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ η σχετική αρχική ερώτησής μου επί της επιβολής ΦΠΑ στο Ειδ. Τέλος.
3. Πέραν των ανωτέρω ερωτημάτων μου της Αρχικής Αιτήσεώς μου με ανωτέρω (α) Σχετικ. και μετά το απαντητικό έγγραφό σας με (β) Σχετ.,
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ δευτερογενή ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ μετά τις αναφορές σας σε «πράξεις», «αποφάσεις» και «εγκρίσεις», που όμως δεν ΑΝΑΓΡΑΨΑΤΕ τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ που τεκμηριόνουν αυτές τις αναφορές σας.
Αυτές οι «ελλείψεις» στο απαντητικό σας, δημιούργησαν επιπροσθέτως και τα δευτερογενή ερωτήματά μου που σας ΥΠΕΒΑΛΑ με την δεύτερη ΑΙΤΗΣΗ μου με ανωτέρω (γ) Σχετ.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩ εν συντομία από αρχής τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ μου, που παραμένουν ακόμη αναπάντητα.
α. Δεν καταγράφετε, ποιος είναι ο αριθμός της «νέας νομοθετικής ρύθμισης» που αναφέρεστε στην δεύτερη σελίδα του Εγγράφου σας, με ανωτέρω (β) Σχετ.
β. Δεν καταγράφετε, από Ποιούς, Πότε και από ποιά ΑΠΟΦΑΣΗ τεκμαίρονται τα στοιχεία που παραθέτετε στη αναφορά σας με ανωτέρω (β) Σχετ. (στην ίδια σελίδα) επί λέξη, «κρίθηκε αναγκαίο το Τέλος να συνεχίσει να υφίσταται…», .
γ. Δεν καταγράφετε, ούτε τον αριθμό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αλλά ούτε και τον αριθμό της ΕΓΚΡΙΣΗΣ, που αναφέρεσθε (στη Τρίτη σελίδα του ιδίου Εγγράφου σας, με ανωτέρω (β) Σχετ.) επί λέξη, ότι:
«…Το ποσοστό καθορίζεται με ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, που ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο».
δ. Δεν καταγράφετε, (αν ΥΠΑΡΧΕΙ) νεότερος νόμος πέραν των αναφερομένων, περι παρατάσεως του χρόνου επιβολής του Ειδ. Τέλους, μετά την παρέλευση και της τρίτης παρατάσεως (σχετ Ν. 3013/2002), του Εγγράφου σας, με ανωτέρω (β) Σχετ.
ε. Δεν καταγράφετε, από Ποιό Έτος άρχισε σε κάθε μία εκ των πρωην τριών ΔΕΥΑ του νομού μας, η ΕΦΑΡΜΟΓΗ της «είσπραξης» του καθοριζόμενου στην Παρ. 11 (σχετ. Ν. 1069/80) Ειδ. Τέλους 80%, του Εγγράφου σας, στην ανωτέρω με (β) Σχετ. Απάντησή σας
ζ. Δεν καταγράφετε, τον αριθμό της ΑΠΟΦΑΣΗΣ (και φορέα) με την οποία (πιθανόν) ΑΠΟΡΡΙΨΑΤΕ την υπ.αριθμ. 790/1986 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ του ΝΣΚ (που το Ειδ. Τέλος το χαρακτηρίζει γνήσιο Φόρο) και συνεχίζετε να στηρίζετε τον αρχικό χαρακτηρισμό του, ως «Ειδ. Τέλος», του Εγγράφου σας με ανωτέρω (β) Σχετ.
στ. Στον ισχυρισμό σας, «ότι η κάθε ΔΕΥΑ έχει δικαίωμα να πράττει μεμονωμένα και ανεξάρτητα» στο ανωτέρω έγγραφό σας με (δ) Σχετ. είναι πασιφανές ότι είναι σωστό και νόμιμο αφού καταγράφεται ρητά στον Ιδρυτικό Ν. 1069/80 των ΔΕΥΑ, όπως ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ είναι ότι, το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να έρχεται σε Νομική αντίφαση ή ρήξη με με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ισχύοντων ΝΌΜΩΝ του ΚΡΑΤΟΥΣ.
Αναφέρομαι όπως είναι φυσικό, στην ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ σας έως σήμερα, ποιος νεότερος Νόμος στηρίζει την επιλογή σας, για την «ισόβια» – δλδ προοπτική 30 ετίας – είσπραξη του Ειδ. Τέλους, όπως ΑΝΑΓΡΑΨΑΤΕ στην προηγούμενη ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο έγγραφό σας με ανωτέρω (β) Σχετ.
Σε αυτή την απάντηση και καταγραφή σας, ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΘΕ το έτος 2012 (μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την συνένωση των υπαρχόντων ΔΕΥΑ σε μία) ως και αν πρόκειται για μία νέα ιδρυθείσα/συσταθείσα ΔΕΥΑ, της επιβολής είσπραξης του Ειδ. Τέλους του Ιδρυτικού Ν. 1069/80, πράγμα που κατα τη γνώμη μου, έρχεται σε οξεία αντίθεση με τον ορισμό της φράσεως στον Ν. 3852/10, ότι η προκύπτουσα εκ των συγχωνεύσεων πέραν των δύο σε μία ΔΕΥΑ «…υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος…» και συνεπώς δεν πρόκεται για νεοιδρυθείσα/νεοσυσταθείσα ΔΕΥΑ!
Πολλώ δε μάλον και την ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ δια της ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ μεθόδου που περιγράφετε των τριών 10ετιών των σχετικών νόμων (Ν. 1069/80, Ν. 2065/1992 και Ν. 3013/2002).
5. Ως εκ τούτου και,
α. Επειδή, ΟΥΔΕΠΟΤΕ μέχρι σήμερον έλαβα ΕΓΓΡΑΦΩΣ τα Σχετικά Διοικητικά Έγγραφα ή τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ αυτών, που με σαφήνεια και ονομαστικά ΑΙΤΟΥΜΑΙ,
β. Επειδή, εκ της ΑΙΤΗΣΕΩΣ μου προκύπτει σαφέστατο το ΕΥΛΟΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ μου, κατά τρόπο Αντικειμενικό, από την ύπαρξη της Συγκεκριμένης και Προσωπικής Εννόμου Σχέσεως μου ως Δημότη και καταναλωτή στις Υπηρεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ και συνεπώς στο Δίκτυο Ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ, συνδεόμενης άμεσα με το περιεχόμενο (Οικονομικό) των Διοικητικών Στοιχείων του Δήμου Κεφαλονιάς και της ΔΕΥΑΚ.
γ. Επειδή, η αναφερθείσα με (α) Σχετ. ΑΙΤΗΣΗΣ μου καθώς και όλη η επ ακολουθήσασα αλληλογραφία μας, τυγχάνει να εμπίπτει στις ανωτέρω (ε), (στ) και (ζ) Σχετ., που χρήζουν εγγράφων απαντήσεων σας, με όλα τα σχετικά εμπλεκόμενα Διοικητικά στοιχεία.
δ. Επειδή και Καλή τη Πίστη, που όπως θέλω να πιστεύω δεν αποτελεί συνειδητή παράλειψη σας η μη ικανοποίηση των αιτημάτων μου, που άπτονται των σχέσεων και δικαιωμάτων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. προς τον Δημότη και Πολίτη, δικαιωμάτων που απορρέουν από το Σύνταγμα της Ελλάδος, από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και από την Συνθήκη της Λισσαβώνας.
ε. Επειδή, στην αναφορά σας με ανωτέρω (δ) σχετ, γράφετε ότι «…είναι η πολλοστή φορά…κλπ», σας υπενθυμίζω ότι μόνον δύο ήταν οι Αιτήσεις μου και η τρίτη είναι η παρούσα. Αν είχατε, δώσει ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΣ τα ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, στην πρώτη ΑΙΤΗΣΗ μου, ως οφείλατε να προβείτε εκ των αναφερόμενων στις (ε), (στ) και (ζ) σχετικές του παρόντος εγγράφου μου, δεν θα είχα επανέλθει ΠΟΤΕ για ένα ΘΕΜΑ που θα είχε λήξει.
6. Δι’ αυτού του λόγου, ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ δια της παρούσης, στο ίδιο ΘΕΜΑ και ΑΙΤΟΥΜΑΙ, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ μου ως οι Νόμοι του Κράτους ορίζουν.
Γερ. Π. Βαλσαμής.
……..
Ακολουθούν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

Φύλλο 1.

Φύλλο 2.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

Φύλλο 1.
Από το fb του Gerasimos Valsamis