Δρακουλογκωνας: Απαντά σε δημοσιεύματα για το οδικό δικτυο-Το έργο της Περιφερειας

Σπάνια σχολιάζω δημοσιεύματα. Τις τελευταίες μέρες κάποιες δηλώσεις συναδέλφων και μερικά δημοσιεύματα παρουσιάζουν τις βλάβες του Δημοτικού Οδικού δικτύου στις Κεραμειές, ως αμέλεια της ΠΙΝ. «Αναγκαστικά», λοιπόν, πρέπει να αναφερθώ σε αυτό το «άδικο ψέμα».

Το ότι οι συγκεκριμένες «λακκούβες» δεν βρίσκονται εντός του Επαρχιακού Οδικού δικτύου (και συνεπώς η «αντιμετώπισή» τους δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας) δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα, (μικρότερης βέβαια έκτασης) προβλήματα στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Προφανέστατα για τον σκοπό αυτό υπήρξε η εργολαβία «επούλωσης», Π/Υ 54.325€, μέσω της οποίας αντιμετωπίζονται κατεπείγουσες ανάγκες. Σίγουρα όμως δεν είναι αυτός ο κανόνας αντιμετώπισης των προβλημάτων και πολύ περισσότερο βελτίωσης του οδικού δικτύου.
Είναι γεγονός ότι το τρέχον ΕΣΠΑ δεν προβλέπει χρηματοδότηση για έργα οδοποιίας (πλην της σύνδεσης του αεροδρομίου με το Ε.Ο. Δίκτυο) και άρα, ουσιαστικά, η μοναδική πηγή χρηματοδότησης αυτών των έργων είναι το Π.Δ.Ε., καθόσον τα ίδια έσοδα και η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ αφενός μεν δεν επαρκούν για τέτοια έργα, αφετέρου δε κατευθύνονται σε άλλες δράσεις (πολιτική προστασία, πολιτισμό, αθλητισμό, τουρισμό, κλπ.)
Από το ΠΔΕ, για έργα οδοποιίας, οι Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης έλαβαν το έτος 2015 το ποσό των 2.877.525€, με το οποίο χρηματοδοτήθηκαν τα κάτωθι έργα:
• Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 200.000€, ολοκληρώθηκε
• Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων, Π/Υ 200.000€, ολοκληρώθηκε
• Εργασίες Συντήρησης της αριθμού 5 Ε.Ο. και ανακατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην υπ’ αρ. 5 Ε.Ο. Αργοστολίου – Αγίων Θεοδώρων (2,5) Σαμικού, θέση «Καταβόθρες – Φανάρι», 450.000€, ολοκληρώθηκε
• Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. αρ.39 στη θέση ¨ΛΙΒΑΔΙ¨ έως είσοδο Ληξουρίου, Π/Υ 950.000€, ολοκληρώθηκε
• Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. δικτύου Παλλικής, Π/Υ 531.180,79€, προς δημοπράτηση
• Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό τάφο Τζανάτων, Π/Υ 30.000€, ολοκληρώθηκε
• Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης, Π.Υ. 71.582€, ολοκληρώθηκε
• Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού, Π/Υ 319.761,29€, υπάρχει ανάδοχος
• 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου: Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. αρ. 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως είσοδο Ληξουρίου, Π/Υ 125.000,ολοκληρώθηκε

Το 2017 το ποσό των 2.200.000€ με το οποίο χρηματοδοτήθηκαν τα κάτωθι έργα:
• Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού δικτύου Παλλικής, Π/Υ 890.000€, εκτελείται
• Εργασίες συντήρησης οδοποιίας στις Ε.Ο. 12 και 15 (Ασπρογέρακας έως Ανινάτα και Καθαρές Στράτες έως Κολοκάσι), Π/Υ 300.000€, προς δημοπράτηση
• Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα το Ε.Ο. Δικτύου Κεφαλονιάς, Π/Υ 387.887,89€, εκτελείται
• Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του Ε.Ο. Δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 182.112,11€, ολοκληρώθηκε
• Συντήρηση και καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών και τάφρων οδών, Π/Υ 190.000€, προς δημοπράτηση

Κατόπιν των σεισμών της Λευκάδας (το 2015) οι Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης έλαβαν, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτούς, το ποσό των 4.600.000€ και με αυτό δημοπρατήθηκαν τα εξής έργα:
• Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλληνίας, Π/Υ 2.000.000€, υπάρχει μειοδότης
• Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης, Π/Υ 1.000.000€, εκτελείται

Με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης (έχει ήδη ανατεθεί) θα δημοπρατηθεί το έργο «αποκατάστασης στη θέση «Μπροσαετός» Π.Ε. Ιθάκης», Π/Υ 1.500.000€, και υπάρχει ποσό 100.000€ για τεχνική βοήθεια.

Μετά την 01.09.2014, με χρηματοδότηση που προϋπήρχε της 01.09.2014 (όταν ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα περιφερειακή αρχή) δημοπρατήθηκαν τα κάτωθι έργα οδοποιίας:
• Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης – Πυργίου – Τζανάτων, Π/Υ 600.000€, ολοκληρώθηκε
• Βελτίωση – Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 153.147,77€, ολοκληρώθηκε
• Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς Άγιο Γεράσιμο, Π/Υ 100.000€, ολοκληρώθηκε
• Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ιθάκης, Π/Υ 187.769,16, ολοκληρώθηκε
• Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση Επαρχιακού Οδικού τμήματος Αργοστόλι – κόμβος Κουτάβου, Π/Υ 300.000€, εκτελείται
• Συντήρηση και αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού με αρ. 6 προς αεροδρόμιο, Π/Υ 130.000€, εκτελείται
• Αποκατάσταση ασφάλειας πρανούς Επαρχιακής Οδού αρ. 25 λόγω βλαβών από τους σεισμούς, Π/Υ 376.000€, έχει συμβασιοποιηθεί
• Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής Οδού αρ. 24, Π/Υ 74.000€, έχει, σχεδόν, ολοκληρωθεί
• Αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Παλλικής, Π/Υ 91.227,85€, προς δημοπράτηση

• Ολοκληρώθηκαν, από ΚΑΠ, τα έργα «Ανάσχεση καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου», Π/Υ 150.000€, «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης», Π/Υ 60.000€ και υπήρξε και περαιτέρω διαγράμμιση με προμήθεια των υλικών και τη χρήση ειδικού οχήματος της ΠΙΝ, τον 09/2018. Επίσης υπήρξε και προγενέστερο έργο «επούλωσης», αντίστοιχο με το προαναφερόμενο.
Εντός του έτους 2018, δημοπρατήθηκαν οι μελέτες «Οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σιμωτάτων», ποσού 331.725€, που αφορά πρωτίστως την ασφάλεια του Ε.Ο. Δικτύου, «Αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών Επαρχιακού Οδικού τμήματος ¨Μπρος Αετός Ιθάκης¨», ποσού 169.627€ και ακολουθεί η δημοπράτηση της μελέτης «Νέας Γέφυρας και βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού τμήματος εισόδου Πόρου», Π/Υ 243.000€.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα (από 01.09.2014) που έγιναν πράξη τα ανωτέρω η ΠΙΝ ολοκλήρωσε και παρέδωσε στην κυκλοφορία το έργο του «Χάρακα», ενέταξε στο ΠΔΕ, με Π/Υ 7.200.000€ το έργο «Δρόμος Καραβόμυλος – Αγ. Ευφημία», το οποίο θα δημοπρατηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και πρότεινε για ένταξη στο ΕΣΠΑ το έργο «Αεροδρόμιο – Κρανιά» με Π/Υ άνω των 10.000.000€.
Πολύ πρόσφατα εδόθησαν για το έτος 2018 2.700.000€, για έργα οδοποιίας, από το ΠΔΕ. Η κατανομή του ποσού αυτού σε έργα θα γίνει στο επόμενο Π.Σ. και (με μικρή επιφύλαξη τυχόν αλλαγών) τα έργα αυτά θα είναι:
• Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της Ε.Ο στον οικισμό Τζανάτα, Π/Υ 390.000€, έργο με έτοιμη μελέτη, το οποίο θα δημοπρατηθεί άμεσα.
• Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 300.000€
• Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Κρανιάς και Ελειού – Πρόννων, Π/Υ 300.000€
• Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Παλλικής, Π/Υ 230.000€
• Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 230.000€, έργα, που, επίσης μπορούν να δημοπρατηθούν σύντομα.
• Αντικατάσταση – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, Π/Υ 1.250.000€
Υπάρχει πρόβλεψη για το οδικό δίκτυο Παλλικής, περαιτέρω, ποσού 850.000€, περίπου, καθώς και το έργο «Αποκατάσταση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων Ληξουρίου», Π/Υ 2.000.000€, από την δωρεά της Περιφέρειας Αττικής.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τον μόχθο, κυρίως, της υποστελεχωμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλονιάς. Της, επίσης, υποστελεχωμένης Διεύθυνσης Οικονομικού και, εσχάτως, της μοναδικής υπαλλήλου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού. Είναι άδικο και ψέμα, συνεπώς, ο μόχθος τους να υποβαθμίζεται με την χρήση φωτογραφιών που απεικονίζουν οδικό δίκτυο που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΠΙΝ.
Όλα αυτά αφορούν αποκλειστικά το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΙΝ, καλό όμως είναι να γνωρίζουμε ότι οι ίδιοι, ελάχιστοι, άνθρωποι, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συγχρόνως με τα προαναφερόμενα, συνέταξαν μελέτες, δημοπράτησαν ή ολοκλήρωσαν συνολικά δέκα αντιπλημμυρικά έργα.
Ολοκλήρωσαν την επισκευή του Β΄ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου, την σκάλα στο Σχολείο Κεραμειών, τις τουαλέτες στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης, το γήπεδο Καραβομύλου.
Δημοπράτησαν το έργο του «Μαντζαβινάτειου» Π/Υ 1.860.000€, του γηπέδου της Σκάλας, Π/Υ 200.000€, όπου εντός του Φεβρουαρίου θα εγκατασταθούν ανάδοχοι.
Δημοπράτησαν και εκτελούν, με ταχύτατους ρυθμούς, το έργο του «Λιμανιού Πίσω Αετού», Π/Υ 6.660.000€, το έργο της αποκατάστασης του Διοικητηρίου, Π/Υ 141.300€.
Ολοκλήρωσαν τις μελέτες για την Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων στα Βλαχάτα, Π/Υ 117.000€, του γηπέδου Μακρυωτίκων, Π/Υ 200.000€, του γηπέδου (βοηθητικού) Αγ. Αντωνίου, Π/Υ 195.000€. Έργα που δημοπρατούνται άμεσα.
Την μελέτη που αφορά την αποκατάσταση ή μη του Μουσείου Αργοστολίου.
Μόνο εντός του έτους 2018 δημοπρατήθηκαν 16 νέα έργα, 4 νέες μελέτες, εκτελέστηκαν ή εκτελούνται, πέραν των 16 που δημοπρατήθηκαν, 9 έργα και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης ακόμα 2 έργων.
Συνάμα επέβλεψαν ή και επιβλέπουν ακόμα τρία έργα του ΥΠΟΜΕΔΙ.
Θα έπρεπε να αναφερθώ με λεπτομέρειες στο τιτάνιο έργο που γίνεται στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, στις, ολοκληρωμένες, μελέτες των Υδατοδρομίων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στις δεκάδες δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού σε όλη την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, σε συνεργασία με συλλόγους και αθλητικούς ομίλους, στη φιλοξενία προσφύγων, στην ΟΧΕ Παλλικής, στη χρηματοδότηση των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (για έργα οδοποιίας), στην ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, στον «ΥΠΕΡΙΩΝ», στο έργο του «Θεάτρου Λαυράγκα», στις προγραμματικές με το τοπικό ΤΕΙ, στην προγραμματική με το Εμπορικό Επιμελητήριο και τον Δήμο, στις εκθέσεις του πρωτογενούς τομέα και τη συμμετοχή των ντόπιων παραγωγών, καθώς και σε πολλά άλλα που αποδεικνύουν ότι η ΠΙΝ, η Περιφερειακή Αρχή, οι συνεργάτες υπάλληλοι μας, έδωσαν τόσα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που καλό θα ήταν να κρίνονται από αυτά και όχι από «λακκούβες» που δεν αφορούν το έργο τους.

Παναγής Δρακουλογκωνας

Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιας