ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ…..

( Όλοι οδηγούν στην Ρώμη)…..

Ο δρόμος Ληξούρι-Σάμη είναι χάλια και συγκεκριμένα στην διαδρομή Αγκώνας-Πύλαρος….
Λόγω των τελευταίων εντόνων βροχοπτώσεων , της θραυσματοποίησης και κατακρήμνισης των αποτόμων πλαγιών και βραχισμών έχει γεμίσει ο δρόμος μικρά και μεγαλύτερα πετρώδη θραύσματα…
Φόβος τρόμος…..
Καθώς τα αυτοκίνητα κινούνται με υψηλές ταχύτητες……
Ένας καθημερινός έλεγχος και καθάρισμα είναι “εκ των ων ουκ άνευ”……
Επιπλέον ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ δρόμος της Αγωγής στην Παλλική τι γίνεται;;;;;
Οι εργασίες κινούνται με ρυθμούς ( αν δεν έχουν εντελώς σταματήσει), αργότερους της χελώνας!!!!
Είμαι απόλυτα σίγουρος πως δεν φταίει κανείς….
Έτσι απλά τα αναφέρω……..

Βαγγέλης Θεοφιλάτος

τ. Αντιδήμαρχος Παλικής