ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΙΤΕ…….

Θα πρότεινα, να συγκροτήσουμε πάραυτα εκστρατευτικό σώμα για την κατάκτηση
της ορεινής γειτονικής Θηνιάς…
Τα σύνορά μας, να φθάσουν κοντά 
στο εχθρικό και μισητό Αργοστόλι…

Είναι κατάσταση αυτή, η περιοχή
της Θηνιάς να θέλει να υπάγεται
στο εχθρικό Αργοστόλι;

Κι αν χρειαστεί, ας γίνει και πόλεμος κατάκτησης όλης της Κεφαλλονιάς,
στην ένδοξο πατρίδα μας την Παλλική…..

Α…. Ασφαλώς να αναζητηθούν κι οι
προδότες, και να κρεμαστούν στον
ιστορικό πλάτανο της πλατείας…..

Βαγγέλης Θεοφιλατος του Αθηναγόρα