Κατέθεσαν αίτηση στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζουν εισηγητή τον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Τζωρτζάτο.

Διαβάστε πιο κάτω την αίτηση:

αίτηση