Συνεχίζουμε τις έρευνές μας με το επίκαιρο ερώτημα της διάσπασης του Δήμου Κεφαλονιάς. Η μεγάλη καθυστέρηση στις ανακοινώσεις δημιουργεί εύλογη ανησυχία. Για να δούμε εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει;

[totalpoll id=”17006″]