Έρευνα για τον τουρισμό μας: 11 καίρια & χρήσιμα συμπεράσματα

• Ο τουρισμός της Κεφαλονιάς βρίσκεται σαφώς σε
ανοδική πορεία
• Το Word of Mouth αποτελεί στρατηγικό μας
πλεονέκτημα αφού έχουμε πάρα πολλούς
επαναλαμβανόμενους τουρίστες
• Το επίπεδο των τουριστών τόσο μορφωτικά όσο και σε
αγοραστική δύναμη είναι αρκετά υψηλό αν και κατά την
περίοδο της κρίσης έχει μειωθεί
• Οι κρατήσεις γίνονται όλο και πιο νωρίς
• Η προσεκτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
μπορεί να οδηγήσει σε ξεκάθαρες επιλογές τόσο σε ότι
αφορά την διαφήμιση και το marketing από την πλευρά
των επαγγελματιών όσο και τους φορείς
(Δήμος/Περιφέρεια) για το που πρέπει να δώσουν
βάρος.
• Η φύση της Κεφαλονιάς και η αίσθηση προσωπικής
ασφάλειας των τουριστών αποτελούν τα βασικά
πλεονεκτήματα του τόπου μας
• Βασικό πρόβλημα αποτελεί η κατάσταση του οδικού
δικτύου και οι πινακίδες
• Οι τουρίστες με σημαντική οικονομική επιφάνεια
κλείνουν διακοπές αρκετά νωρίς
• Το TripAdvisor παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
ενημέρωση για τον προορισμό Κεφαλονιά
• Τα Social Media επηρεάζουν κυρίως τους νέους σε ηλικία
τουρίστες
• Θα πρέπει να γίνει οργανωμένη προσπάθεια για να
διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο τουριστών και να
αντιμετωπιστούν πιθανές συνέπειες του overtourism στο
μέλλον