Φισκάρδο … το “Μονακό” της Ελλάδας

Επιστολή (email) και φωτογραφίες αναγνώστη
Σήμερα στο Φισκάρδο… κάποιες εικόνες που δεν πρέπει να υπάρχουν, σκουπίδια παντού, τρύπες στον κεντρικό δρόμο/πάρκινγκ 1μ. χ 1μ. Ντροπή 

Anonimous. (Xoris onoma)