Με αφορμή πρόσφατο σχόλιο στο διαδίκτυο σχετικά με το τι «συμβαίνει» στη ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ,την οποία υπηρέτησα επί οκτώ χρόνια , θεώρησα χρέος μου να δημοσιοποιήσω κάποιες διαπιστώσεις και κάποιες ανησυ-χείες ,αφού ανέτρεξα στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της για τη δωδεκαετία 2006-2017. 0ποιος προσφύγει λοιπόν στους Απολογισμούς της προαναφερθείσης περιόδου(ανηρτημένους όλους στην ιστοσελίδα της Σχολής ) εύκολα θα διαπιστώσει ότι το ειδικό αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί από την πώληση του κάτω κτήματος ,και την αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος του άνω , συνολικού ύψους 1400000 ευρώ και το οποίο προορίζετο (σύμφωνα με δεσμευτικές αποφάσεις δύο διαφορετικής σύνθεσης Διοικ.Επιτ-ροπών,βάσει των οποίων αποφάσεων εγκρίθηκε η πώληση) ,για «επένδυση από την οποία « θα εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Σχολής» τείνει να εξανεμισθεί , αφού μέχρις τέλους του 2019 προβλέ- πεται μειωμένο κατά 950000 ευρώ !!! χωρίς να έχει γίνει, δρομολογηθεί, η έστω μελετηθεί κάποια επένδυση . Το θηριώδες αυτό ποσό είναι το άθροισμα των συνεχών ετησίων ελλειμμά των πού από 4605 ευρώ το 2005.εκτινάχθηκαν στα 112158 ευρώ το 2018 και οφείλονται κυρίως στις συνεχώς ζημιογόνες καλλιέργητικές,και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (όταν υπάρχουν στο χώρο της Σχολής τρείς Γεωτεχνικοί ) γεγονός που σημαίνει δαπάνες πολύ πέραν των δυνατοτήτων του ετήσιου Προυπολογισμού κατά παράβαση των όσων σοφά προβλέπει το αρθρ. 1 του Καταστα τικού της. Το περέργο όμως είναι , ότι οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν ανησυχήσει-διαχρο- νικά-ούτει τη Διαχ.Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΠΑΝ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ δημιουρ-γημα ( από το1908) και υπό την εποπτεία της οποίας τυγχάνει η Γεωργική Σχολή ,αλλά ούτε και την Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρω-μένης Διοίκησης Ιονίου που σύμφωνα με τον Νόμον ελέγχει και εποπτεύει τα Κληρ/ματα. Τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου για το μέλλον της Γεωργικής, έκανα γνωστές πρό τετραμήνου και πλέον ,προς όλους τους ανωτέρω τονι-ζοντας την ανάγκη να ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα που θα σταματή-σουν τον κατήφορο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την Γεωργική σε οριστική απαξίωση. Δυστυχώς μέχρις σήμερα δεν έχω υπ όψιν μου κάποια κίνηση η ενέργεια που να δείχνει ότι οι σημερινοί υπεύθυνοι για την τύχη της Σχολής συμμε-ρίζονται -έστω και εν μέρει- τους προβληματισμούς μου και για τον λόγο αυτό αναγκάζομαι να τους γνωστοποίησω προς την κοινωνία του Νησιού, μας (και ιδιαίτερα του Αργοστολίου) που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη και λειτουργία του υπεραιωνόβιου αυτού ιδρύματος,και που εξακο-λουθεί να σεβεται και να τιμά την μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτου ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ. Θέλω να πιστεύω ότι και η Πολιτική Ηγεσία και Εκπροσώπηση του τόπου μας μολονότι θεσμικά δεν έχουν ευθύνη η υποχρέωση θα ενδιαφερθούν (όπως έχει ήδη κάνει ο κ. Περιφερειάρχης σε συνάντηση του με τη Διοικ.Επιτροπή) και θα σταθούν αρωγοί στην επιβαλλόμενη προσπάθεια όλων να συνεχισ-θεί η λειτουργία – υπό κάποια μορφή -της Γεωργικής Σχολής , παρότι πολύ φοβούμαι ότι τούτο θα είναι δύσκολο. Ειλικρινά εύχομαι να κάνω λάθος και οι φόβοι μου να αποδειχθούν αβάσιμοι.

Σπυρογιάννης Π. Φωκάς Τραυλιάτα

06/12/2018

πρ.Πρόεδρος Γεωργικής Σχολής
τηλ. 6972403256

Προηγούμενο άρθροΤο “Μέγαρο” ήταν απών χθες-Ακομη να ξεπεράσουν την ήττα στο Επιμελητηριο!
Επόμενο άρθροΜπαίνει στην… πρίζα το πρώτο ηλεκτρικό πλοίο-Ηλεκτροδότηση του «Fior di Levante» 20/12 στην Κυλλήνη