[Οι φωτογραφίες από επίσκεψη στο σκοπευτήριο της ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ]. ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Τα αθλήματα της σκοποβολής είναι χωρισμένα σε πάρα πολλές κατηγορίες και τύπους:
 Τουφεκιού και πιστολιού
 Τουφεκιού σε διαφορετικές στάσεις
 Αγωνίσματα που διακρίνονται από το διαμέτρημα του όπλου
 Πρακτική σκοποβολή
 Κυνηγετικό όπλο
 Τοξοβολία

Τα αγωνίσματα των ραβδωτών όπλων χωρίζονται σε:
 Πιστολιού ή τουφεκιού
 Αεροβόλου ή Πυροβόλου
 Σταθερού στόχου ή IPSC Σκοποβολής

Τα πιο διαδεδομένα αγωνίσματα σκοποβολής Σταθερού Στόχου στην Ελλάδα είναι:
Πιστόλι (κατά σειρά διαμετρήματος)
Πιστόλι (κατά σειρά διαμετρήματος)
Αεροβόλο (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)
Standard (ανδρών-εφήβων)
Ελεύθερο (ανδρών-εφήβων)
Ταχύτητας (ανδρών-εφήβων)
Sport (γυναικών-νεανίδων)
Κεντρικής πυροδότησης (ανδρών-εφήβων)
Τουφέκι (με σειρά διαμετρήματος)
Αεροβόλο (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)
Τουφέκι 0,22χιλ. πρηνηδόν (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)
Τουφέκι 0,22χιλ.3Χ40 (τρεις στάσεις) (ανδρών-εφήβων)
Τουφέκι 0,22χιλ. 3Χ40 (τρεις στάσεις) (γυναικών-νεανίδων)
300μ. Τουφέκι 60 βολών (ανδρών)
300μ. Τουφέκι 3Χ20 (ανδρών)

Τουφέκι (με σειρά διαμετρήματος)
 Αεροβόλο (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)
 Τουφέκι 0.22″ πρηνηδόν (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)
 Τουφέκι 0.22″ 3×40 (τρεις στάσεις) (ανδρών-εφήβων)
 Τουφέκι 0.22″ 3×40 (τρεις στάσεις) (γυναικών-νεανίδων)
 300μ. Τουφέκι 60 βολών (ανδρών)
 300μ. Τουφέκι 3×20 (ανδρών)

Το κυνηγετικό όπλο έχει τρία αγωνίσματα
 Trap
 Skeet
 Double Trap.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ISSF (ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)
Τα αγωνίσματα της σκοποβολής κατά ISSF (International Sport Shooting Federation) εκτελούνται σε προκαθορισμένους χώρους (κλειστούς ή υπαίθριους) και ορίζονται όλα από Διεθνείς Κανόνες. Τα περισσότερα αποτελούν μέρος του προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε όλα ο σκοπευτής βάλλει στόχο από προκαθορισμένη θέση και σε αρκετά με προκαθορισμένη στάση.

ΠΙΣΤΟΛΙ
Αεροβόλο
Αγώνισμα που γίνεται στα 10 μέτρα και αποτελείται από 60 βολές σε διάστημα μίας ώρας και 45 λεπτών. Γυναίκες και νεανίδες βάλλουν 40 βολές σε μία ώρα και 15 λεπτά. Τα όπλα είναι αεροβόλα πιστόλια των 4,5mm με ελάχιστο βάρος σκανδάλης τα 500gr. Οι διαστάσεις των όπλων πρέπει να είναι συγκεκριμένες (σχέδιο λαβής και σώμα όπλου)
Πυροβόλο

1.-Ελεύθερο
Το αγώνισμα γίνεται στα 50 μέτρα και αποτελείται απο 60 βολές που πρέπει να γίνουν σε μέγιστο χρόνο 2 ωρών χρησιμοποιώντας πιστόλι των .22in (5,56mm). Το όνομα του το παίρνει από το γεγονός ότι αντίθετα με τα άλλα αγωνίσματα δεν υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος του όπλου, το βάρος της σκανδάλης ή την λαβή.
2.-Ταχύτητος
Αγώνισμα που γίνεται στα 25 μέτρα και αποτελείται από 60 βολές που γίνονται σε δύο στάδια των 30 βολών το κάθε ένα. Το κάθε στάδιο χωρίζεται σε έξη σειρές των πέντε βολών. Οι πρώτες δύο σειρές του κάθε σταδίου βάλλονται σε 8 δευτερόλεπτα, οι επόμενες δύο σε έξη και οι δύο τελευταίες σε τέσσερα. Ο σκοπευτής σε όλες τις σειρές βάλλει τις πέντε βολές σε πέντε διαφορετικούς ανά βολή στόχους τοποθετημένους οριζόντια ο ένας δίπλα στον άλλο και όχι στον ίδιο στόχο όπως όλα τα άλλα αγωνίσματα. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται είναι πυροβόλα των .22 short με λαβές που «κλείνουν» γύρω από το χέρι για μεγαλύτερη σταθερότητα. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται είναι οι «μεγάλοι» ISSF.
3.-Standard
Το αγώνισμα γίνεται στα 25 μέτρα και αποτελείται από 60 βολές που χωρίζονται σε τρία στάδια. Το κάθε στάδιο χωρίζεται σε τέσσερεις σειρές από πέντε βολές η κάθε μία. Στο πρώτο στάδιο ο σκοπευτής έχει στην διάθεση του για κάθε σειρά 150 δευτερόλεπτα. Στο δεύτερο στάδιο ο διαθέσιμος χρόνος είναι 20 δευτερόλεπτα και στο τελευταίο στάδιο είναι μόλις 10 δεύτερα. Για το αγώνισμα αυτό χρησιμοποιούνται οι «μικροί» ISSF στόχοι για όλα τα στάδια. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται είναι πυροβόλα των .22LR και μόνον με βάρος σκανδάλης όχι λιγότερο από 1000gr και ελεγχόμενες διαστάσεις όπλου και λαβής.
4.-Κεντρικής Πυροδότησης
Το μόνο αγώνισμα για τα πιστόλια μεγάλων διαμετρημάτων που γίνεται στην Ελλάδα. Αποτελείται από 60 βολές που χωρίζονται σε δύο εντελώς διαφορετικά στάδια των 30 βολών το κάθε ένα. Το πρώτο στάδιο χωρίζεται σε έξη σειρές των 5 βολών που για την κάθε σειρά ο σκοπευτής έχει 6 λεπτά για να βάλλει τον “μικρό” ISSF στόχο με τις πέντε βολές του. Το δεύτερο στάδιο χωρίζεται και αυτό σε έξη σειρές των πέντε βολών αλλά οι ομοιότητες του με το πρώτο σταματούν εδώ. Στο στάδιο αυτό ο στόχος αλλάζει και γίνεται πλέον ο «μεγάλος» ή αλλιώς “ταχείας”. Ο στόχος επιτρέπεται να βληθεί μόνον για τρία δευτερόλεπτα με μία μόνον σφαίρα και κατόπιν «κλείνει» για 7 δεύτερα. Με διαδοχικά ανοίγματα και κλεισίματα τριών και αντίστοιχα επτά δευτερολέπτων ο σκοπευτής βάλλει τον στόχο με πέντε βολές ανά σειρά. Επιπλέον όσο ο στόχος είναι «κλειστός» ο σκοπευτής πρέπει να έχει το χέρι του σε γωνία έως 45 μοίρες και να μην σημαδεύει τον στόχο. Στο αγώνισμα αυτό χρησιμοποιούνται όπλα με μέγεθος βολίδας από .32 (7,65χιλ) έως και 38(9χιλ), με ανοιχτές λαβές (που να μην κλείνουν γύρω από το χέρι), το βάρος της σκανδάλης να μην είναι μικρότερο των 1360gr και να μην ξεπερνούν τα όρια των διαστάσεων που ορίζονται από την ISSF. Αγώνισμα μόνον για κατηγορίες ανδρών & εφήβων.

5.-Sport Γυναικών
Το μόνο αγώνισμα για γυναίκες και νεανίδες στην κατηγορία των πυροβόλων πιστολιών. Οι κανόνες, στόχοι και χρόνοι είναι ίδιοι με το αγώνισμα της κεντρικής πυροδότησης αλλά γίνεται με μικρού διαμετρήματος όπλα των .22LR (5,56χιλ)
ΤΟΥΦΕΚΙ
Αεροβόλο
Γίνεται στα δέκα μέτρα και αποτελείται από 60 βολές που πρέπει να βληθούν σε μέγιστο χρόνο 1 ώρας και 45 λεπτών. Οι γυναίκες και νεανίδες έχουν 1 ώρα και 15 λεπτά για 40 βολές. Ο στόχος είναι ο ειδικός ISSF για αεροβόλο τουφέκι. Χρησιμοποιούνται όπλα των .177 (4,5mm)
Πυροβόλο
Όλα τα αγωνίσματα των πυροβόλων τυφεκίων γίνονται στα 50 μέτρα.
1.-Τουφέκι .22 Πρηνηδόν
Ο σκοπευτής βάλλει σε θέση πρηνηδόν 60 βολές σε στόχο ISSF πυροβόλου τυφεκίου σε χρόνo 1 ώρας και 30 λεπτών. Χρησιμοποιούνται όπλα των .22LR
2.-Τουφέκι Τριών Στάσεων (3χ40) ή (3χ20)
Ο σκοπευτής βάλλει 60 βολές χωρισμένες σε 3 στάδια. Για το κάθε στάδιο αλλάζει και την στάση του από Όρθια σε Γονυπετής σε Πρηνηδόν. Σε κάθε στάδιο βάλλει 40 βολές. Οι άνδρες σκοπευτές έχουν στην διάθεση τους 1 ώρα για την Όρθια στάση, 1 ώρα και 30 λεπτά για την Γονατιστή και 1 ώρα και 15 λεπτά για την Πρηνηδόν. Οι γυναίκες έχουν 2 ώρες και 30 λεπτά για το σύνολο των στάσεων και βάλλουν 20 βολές ανά στάση. Χρησιμοποιούνται όπλα των .22LR
3.- Τουφέκι 300μ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ IPSC (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ)
Εδώ τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Ο σκοπευτής βγαίνει από τον κλειστό χώρο της «σκοπευτικής θυρίδας» και περνά στον ανοιχτό σκοπευτικό στίβο. Απαιτεί από τον σκοπευτή ευθυβολία, ταχύτητα, καλή σωματική κατάσταση και γρήγορη αντίληψη του σκοπευτικού σταδίου που εκτελεί. Σε αυτό το είδος σκοποβολής ο σκοπευτής καλείται να εκτελέσει έναν αριθμό διαφορετικών σκοπευτικών σεναρίων με την μέγιστη ευθυβολία στον ελάχιστο χρόνο.
Αν και τα σκοπευτικά σενάρια δεν είναι από αγώνα σε αγώνα τα ίδια, η γενική ιδέα είναι να βάλλεις τους στόχους (που θα σου υποδείξει ο κριτής πριν την βολή) στο ελάχιστο χρόνο, χωρίς να βάλλεις στην προσπάθεια σου μη βαλλόμενους (“No shoot”) στόχους (εάν υπάρχουν στο σενάριο) ακολουθώντας τους όρους του σεναρίου. Ένας αγώνας αποτελείται από αριθμό σταδίων ανάλογα με την κατηγορία του. Χρησιμοποιούνται κυρίως πιστόλια με ελάχιστο διαμέτρημα των 9χιλ. αλλά και τουφέκια (ραβδωτά και λειόκαννα).
Οι κατηγορίες του αγωνίσματος ορίζονται από το είδος του όπλου που χρησιμοποιείται σε standard, modified & open. Επιπλέον ανάλογα με την ενέργεια της βολίδας του όπλου που χρησιμοποιεί ο σκοπευτής υπάρχουν δύο βαθμολογίες: η Minor και η Major. Η ενέργεια της βολίδας ορίζεται από το βάρος και την ταχύτητα της.
Η βαθμολογία του σκοπευτή εκφράζεται σε ποσοστό τοις εκατό έχοντας τον πρώτο σκοπευτή του αγώνα με αποτέλεσμα 100%. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει συγκριτικό μεταξύ δύο αγώνων παρά μόνον εάν τα σενάρια των σταδίων είναι απόλυτα ίδια. O στόχοι που χρησιμοποιούνται είναι ο Standard IPSC, τα Pepper Poppers (μεταλλικοί στόχοι που όταν βληθούν εύστοχα πέφτουν) και σε λίγο οι πιο νέοι στόχοι που επιβάλλει η IPSC.

Οι κανόνες της Πρακτικής Σκοποβολής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Γενικά οι κανόνες έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να βοηθούν τον σκοπευτή και να εγγυώνται το μέγιστο της ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τον πλήρη κανονισμό της Πρακτικής Σκοποβολής μπορείτε να επισκεφθείτε το site της IPSC.www.ipsc.org
Η Πρακτική Σκοποβολή έχει ραγδαία εξέλιξη στην Ελλάδα με πολλούς νέους σκοπευτές. Ο συνδυασμός της γρήγορης βολής με την χρήση μεγάλων διαμετρημάτων προσελκύει δικαιολογημένα τον περισσότερο κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με την σκοποβολή, μια και προσφέρει περισσότερη δράση και θέαμα από τον Σταθερό Στόχο.
Σαν νέο άθλημα έχει φανατικούς λάτρεις και φανατικούς «εχθρούς».
Η μόνιμη παρεξήγηση των όπλων ότι είναι μέσα καταστροφής (και όχι μέσα ψυχαγωγίας όπως με την πάροδο του χρόνου έγινε το τόξο, το ακόντιο, η σφύρα κ.α. αντικείμενα αθλητισμού) επιδρά αρνητικά και στην Πρακτική Σκοποβολή. Δεν παύει όμως να είναι ένα άθλημα που όπως όλα τα άλλα αθλήματα απαιτεί την τέλεια σωματική και ψυχική προετοιμασία από τους αθλητές του.
Ας μην ξεχνάμε ότι ΟΛΑ τα αθλήματα πηγάζουν από την προετοιμασία του ανθρώπου για την επιβίωση του και από την επίδειξη των δυνάμεων και ικανοτήτων του να υπερέχει του συνανθρώπου του σε δύναμη, ταχύτητα και ακρίβεια, τα τρία στοιχεία που ορίζονται από την Διεθνή Συνομοσπονδία Πρακτικής Σκοποβολής σαν τον λόγο ύπαρξης του αθλήματος. [Οι Φωτογραφίες από επίσκεψη στο σκοπευτήριο της ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ] .

Από το fb του Gerasimos Filippatos