Η Δημοτική Αρχή “ρηλαξάρει” στη Σκάλα (pics)

Αγαπητό kefalonia magazine

Αφού μετά πολύ κόπου το “κλιμάκιο” της Δημοτικής Αρχής έλυσε όλα τα προβλήματα της Σκάλας (όπως μας μεταφέρουν και τα “φιλοΠαρισικά” μέσα ενημέρωσης), αποφάσισαν να “ρηλαξάρουν γευσιγνωστικά”. Διακρίνονται ο Δήμαρχος Αλ. Παρίσης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ν. Ανουσάκης, ο Αντιδήμαρχος Σ. Σολωμός, ο επιστημονικός συνεργάτης Δ. Καμινάρης και ο Πρόεδρος της Σκάλας Μ. Κουρκουμέλης (από το fb του οποίου “αλιεύσαμε” τις φωτο)

Και σε άλλα με υγεία!

Ευτυχισμένοι Σκαλισιάνοι