Κεφαλονιά: Από εδώ ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την Κράτσα αλλά όχι τον Παρίση!

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ-ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇÓ ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (ICON PRESS / ÊÙÓÔÁÓ ÌÐÁËÔÁÓ)

Αγαπητό kefalonia magazine

Όπως μεταδίδουν τα αθηναικά μέσα ενημέρωσης, ο Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στην Κεφαλονιά από όπου θα ανακοινώσει την κ. Ρόδη Κράτσα ως επίσημη “γαλάζια” υποψήφια για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Δεν προβλέπεται όμως να πράξει το ίδιο και για τον Δήμαρχο Κεφαλλονιάς Αλέξανδρο Παρίση

Ο τοπικός αναλυτής