Είναι από τις στιγμές που δεν ξεχνάς ποτέ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς για την ομόφωνη απόφαση τους…

Κώστας Γρηγορόπουλος