Αρμοδιότητες ΣΕΠΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ (Με αφορμή τον τραγικό θάνατο εργαζόμενου ΧΥΤΑ ΚΕΑΦΑΛΛΟΝΙΑΣ). «Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)- Πάτρας, από την πρώτη στιγμή, διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του εργαζόμενου στο ΧΥΤΑ “παλλοστής”. Σίγουρα θα παρέμβει το υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα συνεργασθεί με Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ενημέρωση σχετικά με όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες για την απόδοση τυχόν ευθυνών, ενώ θα ξεκινήσει η προανακριτική αστυνομική έρευνα για την υπόθεση και θα κινηθεί η τυχόν προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας. _Υποστήριξη της Διοίκησης και του Νομικού Τμήματος για θέματα Υγείας & ασφάλειας. _Στις παραγωγικές δραστηριότητες και μεθόδους εργασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. _Κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. _Διερεύνηση συμβάντων / εργατικών ατυχημάτων και προτάσεις αποτροπής τους.

Από το fb του Gerasimos Filippatos