Μείναμε μετεξεταστέοι!

Όσοι πιστεύουν ότι μόνο στο ελληνικό δημόσιο βασιλεύει η ανοργανωσιά και η κακοδιαχείριση, κάνουν μέγα λάθος. Στη χώρα μας οι μεγάλες και καλά οργανωμένεςεπιχειρήσεις μετριούνται στα δάκτυλα. Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις είναι μικρές και ανοργάνωτες, με αποτέλεσμαη παραγωγικότητά τους να φθάνει μόλις το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Φυσικά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τη χαμηλότατου επιπέδου εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τημηδενική τους επένδυση σε καινοτομίες.

Είναι όμως αδύνατο, όσο καλά και αν οργανωθεί μία μικρή παραγωγική επιχείρηση, ναμπορέσει ποτέ να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακος για να καταφέρει να γίνειανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Εξαίρεση αποτελούν οι ελάχιστες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις‘nichemarkets’.

Οι μεγάλες όμως και καλά οργανωμένες επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα της χρηματοδότησής τους από τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες αδυνατούν να τις δανείζουν και όταν τις δανείζουν τις χρεώνουν με τριπλάσιο επιτόκιο από όσο δανείζονται οιανταγωνίστριές τους εταιρίες του εξωτερικού.

Οι τράπεζες από την άλλη πλευρά είναι αντιμέτωπες με τη χαμηλή ρευστότητα και την πολύ μικρή αύξηση των καταθέσεων. Το μεγάλο τους πρόβλημα όμως είναι ότι σύντομα θαχρειαστούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον βαθμό που είναι αναγκασμένες να κάνουνδιαγραφή κόκκινων δανείων καιη κεφαλαιοποίηση τυχόν κερδών τους δεν επαρκεί ούτεκατά διάνοια για να καλύψει τις ζημιές από τη διαγραφή των δανείων.

Φυσικά τα χάλια των ελληνικών επιχειρήσεων αποτυπώνονται ανάγλυφα στο ελληνικόχρηματιστήριο, που από μέσο άντλησης κεφαλαίων για την αναπτυξιακή πορεία τωνεισηγμένων εταιριών και φάρο προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων,πλειστάκις γίνεταιμέσογιγαντιαίας εξαπάτησης «επενδυτών» και δυσφήμισηςτηςελληνικήςεπιχειρηματικότητας, σε διεθνές επίπεδο.

Δυστυχώς όλα αυτά απαρτίζουν μία κάκιστη εικόνα του οικονομικού μας περιβάλλοντος καιδικαιολογημένα έρχεται η Moody’s να μας αφήσει μετεξεταστέους.

Και μέσα σε αυτό το θλιβερό οικονομικό περιβάλλον, έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να νομοθετείλαϊκίστικα για δήθεν κατώτατο μισθό, λες και οι εργοδότες πρόκειται ποτέ να πληρώσουν τονεργαζόμενο ανάλογα με τη νομολογία και όχι ανάλογα με την προσφορά του εργαζόμενου.Φυσικά καλώς το ψήφισε και η ΝΔ, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα ήταν το αντιδραστικό,αντιλαϊκό, κλπ. κόμμα…

Σημείωση

Παράδοση εξουσίας από τον κύριο Τσίπρα στη ΝΔ; Oύτε μία ώρα ενωρίτερα! Συνεπώς: Εκλογές Οκτώβριο του 2019. Και λίγους μήνες αργότερα ξανά εκλογές, με απλή αναλογική, γιατί ο νυν πρόεδροςτης δημοκρατίας  θα έχει εκτελέσει την αποστολή του… Δεν είναι η καλή ανάλυσης των γεγονότων που μπορεί να προβλέψει τις εκλογές, αλλά η ανάλυσης της προσωπικότητας Τσίπρα!

Παύλος Παπαδάτος