Στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου ως πρώτο θέμα θα συζητηθεί η “… χρήση δηλωτικού σήματος Δήμου Αργοστολίου”. Με λίγα λόγια θα συζητηθεί το λογότυπο που θα χρησιμοποιεί ο Δήμος Αργοστολίου.
Επειδή δεν είμαι ειδικός στα θέματα δημιουργίας λογοτύπων νομίζω ότι η όλη διαδικασία δημιουργίας του νέου λογότυπου θα έπρεπε να ανατρέξει στη συλλογική γνώση και δημιουργικότητα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι στο Δήμο Αργοστολίου και σε όλη την Κεφαλονιά που θα ήθελαν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία συλλογικής δημιουργίας ενός νέου λογότυπου.
Οπωσδήποτε η δημιουργία ενός λογότυπου πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες (ιστορία, έθιμα, γεωγραφικά στοιχεία, τουρισμό κ.α.). Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το λογότυπο αυτό θα ακολουθεί το Δήμο μας για πολλά χρόνια.
Για τους λόγους αυτούς ίσως δεν έπρεπε να εξαντληθεί η προσπάθεια για τη δημιουργία του σε μια συζήτηση 15-20 λεπτών σε ένα ΔΣ.


Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει κάποιες κατευθύνσεις και στη συνέχεια να γίνει ένας ανοικτός διαγωνισμός όπου θα μπορούσαν όλοι να συμμετέχουν με προτεινόμενα λογότυπα (μαθητές, φοιτητές, καλλιτέχνες και κάτοικοι). Κάτι τέτοιο θα κινητοποιούσε τους κατοίκους σε συμμετοχή και θα ήταν μια διαδικασία που πραγματικά θα έδινε δύναμη στη σχέση Δήμου-Πολιτών.
Υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις για το λογότυπο όπως αυτή του Μάκη Φόρτε με την οποία δεν διαφωνώ καθόλου. Η χρήση του παλιού λογότυπου του Δήμου Αργοστολίου είναι μια αρκετά καλή λύση και στηρίζεται σε ένα πολύ σωστό σκεπτικό. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι εάν δινόταν βήμα στη δημιουργικότητα της τοπικής κοινωνίας να εκφρασθεί, ότι δεν θα κατέληγε σε κάτι καλύτερο που τώρα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που το ΔΣ επιλέξει τον Κέφαλο που φαίνεται στο κέντρο της παρακάτω φωτογραφίας δεν θα ήταν καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα πιο σύγχρονο λογότυπο με τον Κέφαλο μέσω ενός ανοιχτού διαγωνισμού;
* Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί έπαθλο παρά μόνο μια βεβαίωση στους 3 πρώτους
** Στη φωτογραφία έχω συμπεριλάβει κάποια λογότυπα Δήμων χωρίς τις ονομασίες των Δήμων. Πόσα μπορείτε να αναγνωρίσετε; Φαντάζομαι λίγα όπως και εγώ.

Αγησίλαος Κονιδαρης