Όταν μωρά, νέοι, μητέρες και στρατιώτες δώσανε το αίμα τους, για να μπορούμε εμείς τώρα να θεωρούμαστε “επαναστάτες”…