Παντελειος: Δεν εξυπηρετούν σε τίποτε οι κόντρες σεισμολόγων!

Μια σεισμική πρόβλεψη έχει νόημα να γίνει γνωστή στην κόσμο αν περιγράφει επαρκώς τον τόπο και το χρόνο που αναμένεται το συμβάν. Αν η εκτίμηση περιλαμβάνει 3 περιφέρειες της χώρας και εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μηνών, η πληροφόρηση δεν έχει χρησιμότητα, ενώ μόνο πανικό μπορεί να φέρει.
Οι επιστήμονες οφείλουν να ασχολούνται με την έρευνά τους και να αφήνουν το χειρισμό της ενημέρωσης των πολιτών στους αρμόδιους της πολιτικής προστασίας. Οι δημόσιες επιστημονικές αντιπαραθέσεις δεν εξυπηρετούν τίποτε περισσότερο από την προσωπική προβολή και τη δημιουργία εντυπώσεων.

Αλέξανδρος Παντελειος

Πρόεδρος τοπικού ΤΕΕ