Με αφορμή ένα “σπότ” παράταξης για την ανάληψη του Δήμου Αργοστολίου…προκαλώ όλες τις υποψήφιες “παρατάξεις” να καταθέσουν τις δεσμεύσεις τους με χρονικό ορίζοντα πραγμάτωσης εντός της πρώτης πενταετίας το εξής:
Το “ημιτελές “σχέδιο” που εξαγγέλεται η “τάδε” παράταξη, δεν ακουμπά καν τον ορισμό “Πάρκο Κουτάβου”!
Υποβάλλετε όλοι σας, ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο περιλαμβάνοντας όλη την “γύρα του Κουτάβου” (από Γέφυρα -Νερομάνα-Μύλος Πετρία-Εικονοστάσι Αγ. Βαρβάρας-σε Γέφυρα);;;
Με ήπιες παρεμβάσεις και φωτισμό (ως “αντιαεροπορικής κάλυψης”), με σαφείς οριοθετήσεις πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου-σταθμών “χαλάρωσης” και σαφών οριοθετήσεων της βιοποικιλότητας;
Και για να το επεκτείνω και να το τοποθετήσω στην πραγματική του διάσταση, υποβάλλετε ολοκληρωμένο σχέδιο “Πάρκο Κουτάβου-Κυκλώπεια Τείχη” με συμπεριέλιψη, προσβάσιμης πεζοπορικής διαδρομής με την διαμόρφωση και αναμόρφωση – περίπτερο πληροφοριών στην είσοδο, αναψυκτήριο στο “Δίπυλο” και τον εξωραισμό-φωτισμό όλης της διαδρομής του σωζώμενου τμήματος – των Κυκλώπειων Τειχών της Αρχαίας Κράνης (με μια πύλη πεζοπορικής διαδρομής εισόδου-εξόδου άνωθεν της Νερομάνας).
Τι σας εμποδίζει να εξαγγείλλετε ένα τέτοιο αναπτυξιακό έργο στον τομέα Φυσικό περιβάλλον-προσφορά στον δημότη-τουρισμό-ιστορικές διαδρομές;
Οι “περιουσίες” που μολύνουν αυτό το Βιοποικιλιακό και Φυσικό ΚΑΛΟΣ; Η Χρηματοδότηση; Οι μίζες; Η έλλειψη ιδεών;
Αν ευαγγελίζεσθε το ΕΥ…για τον τόπο μας:
“ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα”.

Από το fb του Gerasimos Valsamis