Η ΝΟΔΕ αποτελείται από πρόσωπα τα οποία έχουν και πρέπει να έχουν τις απόψεις τους.Το θέμα όμως είναι να έχουν τεκμηριωμένες απόψεις και να υπάρχει και η ανάλογη αξιολόγηση για το κάθε στέλεχος που καλύπτει μια δημόσια θέση.Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι δεδομένα και έτσι ΠΡΈΠΕΙ να είναι.

Σχόλιο τουPanagiotis

για τις αντιδράσεις στη ΝΟΔΕ για το νέο διοικητή στο Νοσοκομείο