Τ.Κ. Γριζάτων : Απαιτούμε την ίδρυση του δήμου Σάμης με όρια αυτά της πρώην επαρχίας Σάμης.

Με αφορμή το ζήτημα των ημερών που αφορά τη διοικητική διαίρεση του δήμου Κεφαλονιάς συγκλήθηκε  το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Γριζάτων την 15ηΟκτώβρη.

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι συμφωνούμε και ενισχύουμε το ψήφισμα της λαϊκής συγκέντρωσης της 29ης Σεπτέμβρη που έγινε  στη Σάμη, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής απαιτούμε την ίδρυση του δήμου Σάμης με όρια αυτά της πρώην επαρχίας Σάμης.

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ

σύμβουλος  τοπικής κοινότητας Γριζάτων