Αγαπητό kefalonia magazine

Όπως γράψαμε και χθες το θέμα της εναπόθεσης των μπαζών των έργων του Αργοστολίου σε οικόπεδο στα Δαυγάτα σίγουρα θα μας απασχολήσει από σήμερα.

Λοιπόν αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και η έγκριση κατά πλειοψηφία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για το θέμα αυτό και είναι η κάτωθι:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΔΑΥΓΑΤΑ

Ο τοπικός αναλυτής