Αφορά την κατασκευή νέων παιδικών χαρών σε Περαχώρι-Πλατρειθιά-Κιόνι.
Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης:
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Ιθάκης» συνολικού προϋπολογισμού 227.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα
υλοποίησης το Δήμο Ιθάκης.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 202.500,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 24.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
227.000,00 €
Ο δικαιούχος δήμος για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.
Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) αφορά μόνο στις επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Πρόσκληση ΙIΙ.
Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΥποψηφιότητα από τη Ζάκυνθο ανακοίνωσε ο Θόδωρος Γαλιατσάτος
Επόμενο άρθροΈρισσος: Ολοκληρώνονται τα έργα στο γήπεδο “ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ” (pics)