4 Ερωτήματα για το αντλιοστάσιο του Πόρου

Στην Λαϊκή συγκέντρωση του Πόρου την οποία ο πρόεδρος Γιάννης Πετράτος συγκάλεσε, είχαμε την τιμή να παρευρεθεί κοντά μας τόσο ο δήμαρχος μας Κος Παρίσης όσο και ο εκπρόσωπος των τεχνικών υπηρεσιών Κος Αλεξανδρόπουλος. Στην ωραία μας κουβέντα που θέμα είχε την αλλαγή θέσης αντλιοστασίου παραλείφτηκαν ίσως κάποια στοιχεία που αποτελούν κόλλημα για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου και μπορούν να οδηγήσουν στην ακύρωση της ολοκλήρωσης του έργου με συνέπεια Δήμος Κεφαλλονιάς να κληθεί να πληρώσει από το ταμείο του την επιστροφή 4.500.000 ευρώ στο ΕΣΠΑ (και άρα οι δημότες).

Από την συζήτηση μας προέκυψε ότι έχουν εκπονηθεί και είναι διαθέσιμες όλες οι προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (αρχαιολογία-ενάλια, μελέτες, κλπ) για να γίνει το αντλιοστάσιο στο σημείο της αρχικής μελέτης. Έχοντας πάντα ως πρώτη μέριμνα την ολοκλήρωση του έργου και την αποφυγή αρνητικών συνεπειών για τον δήμο μας , νιώθω υπόχρεος να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Υπάρχει οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας του εν λόγω χώρου;

  2. Προεδρικό διάταγμα ορίζει απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την Εκβολήποταμού για εγκαταστάσεις. Εκπληρώνεται αυτός ο όρος του προεδρικού διατάγματος ;

  3. Με κατάθεση προσφυγής το 2015 ο Κος Γαλιατσάτο Κωνσταντίνο αιτήθηκε την απομάκρυνση του Αντλιοστασίου από την προβλεπόμενη θέση . Τι προέκυψε από το δικαστήριο; Πάρθηκαν αποφάσεις και ποιες; Δικαιώθηκε ο Δήμος;

  4. Στα πλαίσια της συζήτησης ακούστηκαν διάφορες απόψεις όπως ότι σε περίπτωση αλλαγής θέσης απαιτούνται νέες αδειοδοτήσεις που θα καταστήσουν την εκτέλεση του έργου χρονοβόρα και τελικά αδύνατη. Μήπως όμως υπάρχει ήδη έγκριση αδειοδότησης από την αποκεντρωμένηκαι το Υπουργείο που αναιρεί αυτές τις ανησυχίες;

Μετά από αντιδράσεις που ακούστηκαν για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου στην αστυνομία ζητήθηκε από αρμοδίους φορείς να επιλεχτεί νέα θέση ώστε και να αποφευχθεί πιθανή επανένταξη του έργου ή περαιτέρω καθυστερήσεις. Με βάση τα παραπάνω και εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους είναι επιτακτική ανάγκη να ορίσουμε μια νέα θέση. Εφόσον είναι εφικτό να αποφασιστεί εκ νέου αλλαγή θέσης η προτεινόμενη κατ έμενα θέση που πρέπει ίσως να εξεταστεί είναι δυτικά του κοινοτικού (θέση πηγάδα) .

Κάτοικος πόρου

Αναδημοσίευση από www.portoni.gr