Απόντες Παρίσης & Δρακουλόγκωνας από την χθεσινή κινητοποίηση στα Κηπούρια-Οι Καμιναράδες “μπουκάρουν” σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΕΩΝ
ΛΟΓΟ ΛΑΣΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ !!!

Μάλλον βουλιάξανε στη λάσπη του χωραφό δρόμου των Κουρουπάτων.

Δήμαρχε και Αντιπεριφεριάρχη γιαυτό δεν ήρθατε στα Κηπούρια για τις ανεμογεννήτριες χθες τρίτη 26/6/2018. Σας δικαιολογούμε.

Σήμερα θα έλθουμε εμείς οι Καμηναράδες στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ….

Αετός Καμιναράτων