ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ [ ΒΑΠΟΡΕΤΑ \ ΣΤΟΝ ΚΟΥΤΑΒΟ !!!!

Οι φωτο είναι του Gerasimos Pefanis