Αρκετοί οι επιβάτες της γραμμής Κυλλήνη – Ζάκυνθος χρησιμοποιούν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία στη γραμμή Ζακύνθου – Κυλλήνης χρησιμοποιεί τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη κατά τη διαδικασία έκδοσης του εισιτηρίου τους, προκειμένου να λάβουν το ποσό που προβλέπεται ως «Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.)».

Σημειώνεται για ακόμη μια φορά πως το ποσό αυτό καταβάλλεται εκ των υστέρων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώνουν οι δικαιούχοι και το εισιτήριο πληρώνεται κανονικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τα πρακτορεία της Ζακύνθου αλλά και της Κυλλήνης, σε καθημερινή βάση υπάρχει ένα αριθμός επιβατών που κατά την έκδοση του εισιτηρίου σε ένα από τα τέσσερα δρομολόγια από και προς το λιμάνι του νησιού μας, ενημερώνει για την χρήση του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή μέρους των χρημάτων.

Προς το παρόν πάντως το μέτρο έχει περιορισμένη εφαρμογή, ενώ θυμίζουμε πως για κάθε πολίτη αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων- διαδρομών με επιστροφή, για τα οποία θα λαμβάνει επιδότηση από τα δρομολόγια, από και προς το νησί, στο οποίο έχει τη μόνιμη κατοικία του. Ο αριθμός τον εισιτηρίων-διαδρομών εξαρτάται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και τις βασικές υποδομές στο νησί στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο. Όλες οι παραπάνω παράμετροι αποτελούν τους συντελεστές βάση των οποίων υπολογίζονται τα χρήματα που θα επιστραφούν και ο αριθμών των εισιτηρίων.

Αυτό που επίσης πρέπει να τονιστεί είναι ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά και μόνο το εισιτήριο της οικονομικής θέσης και αποκλείει όσους νησιώτες έχουν δηλώσει στην εφορία ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα, αλλά από τη φύση της δουλειάς τους χρησιμοποιούν με αυξημένη πυκνότητα τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, η δουλεύουν σε νησί. Εξαίρεση αποτελούν οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί.

Ειδικότερα:

1. Ο δικαιούχος λαμβάνει το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις.

2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, δηλαδή ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού, πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

4. Ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας, θεωρείται η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου, ο οποίος υποβάλλει τη φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις και μόνο που η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου τον καθιστά μη επιλέξιμο, αλλά η μόνιμη κατοικία της συζύγου/μέλους συμφώνου συμβίωσης τον καθιστά επιλέξιμο στο πλαίσιο του μέτρου του Μ.Ι., αυτή θεωρείται ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας.

5. Ως μόνιμοι κάτοικοι νησιού, για τους σκοπούς και την εφαρμογή του μέτρου θεωρούνται επιπλέον και

– προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο,

– ιατροί, υπόχρεοι της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής

– ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους

– ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες

– ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

– επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη,

– το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

6. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτης-δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον M.A.N., ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτήριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του M.A.N.

Το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τμήμα Β΄ Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/.

Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., ανά μήνα αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης.

Αναδημοσιευση από www.ermisnews.gr