Δήμος Κεφαλλονιάς: Διαγωνισμός για τη μίσθωση παραδοσιακού τουριστικού ακινήτου

Ο Δήμος Κεφαλονιάς διενεργεί φανερό, δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κεφαλλονιάς εντός παραδοσιακού οικισμού Φισκάρδου Ερίσου, επιφανείας του οικοπέδου 238,15 τ.μ. Επί του ακινήτου υφίσταται διώροφο ερείπιο κτίσμα συνολικού εμβαδού 476,30 τ.μ , δηλαδή 238,15 τ.μ. ο κάθε όροφος. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 40 έτη με δυνατότητα παράτασης 5 ετών, ενώ το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς επί του ετήσιου μισθώματος,  ορίζεται στο ποσόν των 15.000 ευρώ.

Σκοπός της δημοπρασίας είναι η ανάδειξη αξιόχρεου επενδυτή – μισθωτή, οποίος υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο, τουλάχιστον ύψους 602.374,16 ευρώ, με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του, ώστε το μίσθιο να ανακαινισθεί και αξιοποιηθεί με τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονης ξενοδοχειακής ή τουριστικής εν γένει επιχείρησης με σεβασμό στο περιβάλλον και το χαρακτήρα του ακινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, υποχρεούνται να καταθέσουν τον φάκελο δικαιολογητικών και της πρότασης ανάπτυξης του ακίνητου την 26η Σεπτεμβρίου  και από ώρα 9:00 π.μ έως 10:00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, η οποία θα βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου καθώς και να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr