Αγαπητό kefalonia magazine

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Κεφαλονιάς θα προσλάβει 18 άτομα συμβασιούχους προκειμένου να στελεχώσουν τις δημοτικές ενότητες και με ειδικότητες ως εξής:

Ο τοπικός αναλυτής