Το Λ.Ε.Α τον Μάιο και Ιούνιο του 2018 πραγματοποίησε τις εξής δράσεις :

Δράσεις ΛΕΑ_ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018