Έγινε η ηλεκτρονική δημοπρασία 12 παραλιών της Κεφαλονιάς-Δείτε τα αποτελέσματα

Έγινε σήμερα η ηλεκτρονική δημοπρασία 12 παραλιών της Κεφαλονιάς από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και δείτε το αποτέλεσμα όπως δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Το Πρακτικό αρ. 1/2018 της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης
παραλίας σε θέσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς που διεξήχθη ηλεκτρονικά στις
09-05-2018, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής των
Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας (αρ. 1 της ΥΑ) που
ορίστηκε με την με αρ. πρωτ. 21883/26-03-2018 Απόφαση του
Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας. Οι θέσεις που
προκηρύχθηκαν ήταν δώδεκα (12) για τον Δήμο Κεφαλλονιάς. Σύμφωνα
με το από 9-5-2018 Πρακτικό με αρ.1/2018
• για τη θέση με Κωδικό ΚΕΦ8,ΠΑΡΑΛΙΑ ΞΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΓΗΣ, δεν
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον (θα ακολουθήσει επαναληπτική
δημοπρασία)
• για τη θέση με κωδικό ΚΕΦ11, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΘΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΘΕΡΑΣ,
δεν υπεβλήθη καμία προσφορά (άγονη δημοπρασία – θα
ακολουθήσει επαναληπτική δημοπρασία)
• για τη θέση με κωδικό ΚΕΦ12,ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΖΑΚΛΙ, δεν υπεβλήθη καμία προσφορά (άγονη δημοπρασία – θα
ακολουθήσει επαναληπτική δημοπρασία)
Για τη θέση ΚΕΦ1: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΒΥΘΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ
υψηλότερη προσφορά 67.914,00€ υπεβλήθη από Χρυσόστομο-Αντώνιο
Ανδρέου, στην οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ2: ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ υψηλότερη προσφορά 101.798,40€ υπεβλήθη από
Ε.ΠΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στην οποία και κατεκυρώθη η θέση ως
τελευταίο πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ3: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ
υψηλότερη προσφορά 36.972,80€ υπεβλήθη από Ανδρέα Σβορώνο,
στην οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ4: ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΕΣ
υψηλότερη προσφορά 20.000,00€ υπεβλήθη από Νικόλαο Μενάγια,
στην οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ5: ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΑΤΑ,
υψηλότερη προσφορά 14.400,00€ υπεβλήθη από ALL4TOURISM, στην
οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ6: ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΑΤΑ,
υψηλότερη προσφορά 15.700,00€ υπεβλήθη από ALL4TOURISM, στην
οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ7: ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΟΥΛΛΑΡΟΙ, υψηλότερη προσφορά 4.940,00€ υπεβλήθη από Μαριέττα
Σπανού, στην οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ9: ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΤΑΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ
υψηλότερη προσφορά 4.000,00€ υπεβλήθη από KBC IKE-KEFALONIAN
BOAT CENTER IKE, στην οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο
πλειοδότη.
Για τη θέση ΚΕΦ 10: ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΤΑΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ,
υψηλότερη προσφορά 4.550,00€ υπεβλήθη από LA VIDA LOCA, στην
οποία και κατεκυρώθη η θέση ως τελευταίο πλειοδότη.
Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας
Ροζαλία Γιαννάκη
Εφοριακός ΠΕ/Α΄