Είκονες ντροπής στο Θαλασσόμυλο (pics)

Στο έλεος του Θεού έχει αφήσει την ιστορική τοποθεσία του Αργοστολίου το “Μέγαρο”.

Δείτε εικόνες ντροπής από το fb του Gerasimos Pefanis