«Επικίνδυνη κατάσταση στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας. Στελέχωση κάτω από τα όρια ασφαλείας και εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού»

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και τις παραιτήσεις υπαλλήλων του ΓΝ Κεφαλληνίας, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, έχοντας νόμιμη και ηθική υποχρέωση, ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών, με καταστατικό σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων τους αλλά και την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο και την συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οι υπάλληλοι της ΜΤΝ του Νοσοκομείου παραιτήθηκαν διεκδικώντας τα αυτονόητα, το σεβασμό της προσωπικής επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας, την επαρκή και ασφαλή στελέχωση του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και ασφαλών συνθηκών αιμοκάθαρσης και περίθαλψης για τους ασθενείς, ζητήματα που έδει να αντιμετωπιστούν αρμοδίως από τη Διοίκηση, την οικεία ΔΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, σε συμμόρφωση με τη συνταγματική επιταγή προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της επισφαλούς στελέχωσης και διαρκώς επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη και να χρειάζεται να διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία. Η κατάσταση επιδεινώνεται το καλοκαίρι που ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω τουρισμού.

Οι ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες και η στελέχωση όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις επιταγές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, αλλά έχει κατέλθει στα κατώτατα επίπεδα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Όπως μας κατέστη γνωστό, από τις 49 οργανικές θέσεις Νοσηλευτών ΤΕ, καλυμμένες είναι μόνο οι 24 και εξ αυτών οι 8 Νοσηλευτές απουσιάζουν με μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες. Από τις 5 οργανικές θέσεις Νοσηλευτών ΠΕ είναι καλυμμένες οι 3 και από τις 51 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ είναι καλυμμένες οι 36. Στην παθολογική κλινική δεν υπηρετεί κανένας Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ. Σε ορισμένες υπηρεσίες πχ χειρουργείο, το προσωπικό είναι σε διαρκή ετοιμότητα (που δεν προβλέπεται στο Νόμο για το νοσηλευτικό προσωπικό), διότι δεν επαρκεί για να καλύψει τις άλλες βάρδιες πλην της πρωινής, παρόλο που το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το 24ωρο. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αν και διαθέτει 25 κλίνες, είναι κλειστή, ενώ δεν λειτουργεί η Ψυχιατρική Κλινική στην πτέρυγα «Βεργωτή», παρά τις αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μετά και τα τελευταία περιστατικά αυτοκτονιών στο νησί.

Οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αδειών στους Νοσηλευτές ανέρχονται σε εκατοντάδες και είναι αδύνατη η έκδοση των προγραμμάτων των Μονάδων και Τμημάτων, κατά τις επιταγές της Νομοθεσίας αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, είναι εξαντλημένο, εργάζεται χωρίς να αναπαύεται επαρκώς και υπερβάλλοντας εαυτόν, οδηγούμενο στην πλήρη σωματική και ψυχική εξουθένωση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Συνέπεια της εξουθένωσης στην οποία έχουν οδηγηθεί, σε συνδυασμό με την ίδια τη φύση της εργασίας του Νοσηλευτή και του Ιατρού, είναι η διακινδύνευση της ίδιας της υγείας των ασθενών, χωρίς φυσικά να συντρέχει ουδεμία υπαιτιότητα των υπαλλήλων.

Αποτέλεσμα της κατάστασης που περιγράφηκε είναι η κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικά και από διεθνή συμβατικά κείμενα κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Από δεκάδες εσωτερικά, διεθνή και κοινοτικά συμβατικά κείμενα, που υπερισχύουν κάθε αντίθετης εσωτερικής διάταξης, προκύπτει ότι κάθε εργαζόμενος έχει απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του και έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.

Επίσης συντρέχει σοβαρή περίπτωση παραβίασης των ελάχιστων προδιαγραφών οργάνωσης του χρόνου εργασίας ( πδ 88/1999, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί δια του πδ 76/2005 και άλλων νομοθετημάτων και ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ) που πρέπει να εφαρμόζονται ώστε η Διοίκηση να συμμορφώνεται με τη νομοθετική επιταγή της αποφυγής πρόκλησης βλαβών στην υγεία των υπαλλήλων βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών εργασίας.

Η προστασία της δημόσιας υγείας κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 21 παρ 3 το οποίο θεσπίζει κρατική υποχρέωση για την «μεριμνά για την υγεία των πολιτών..» Το αγαθό της δημόσιας υγείας, υπό τις παρούσες συνθήκες, όχι μόνο δεν προστατεύεται, αλλά βρίσκεται σε διαρκή διακινδύνευση.

Επιπροσθέτως, ο ισχύων Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων, στο άρθρο 44 προβλέπει: « 1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους…» Με τη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται αγώγιμο δημόσιο δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κωδικοποιήθηκε δια του Ν. 3850/2010, στο άρθρο 42 του οποίου ορίζεται: «1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.» Στο άρθρο 72 του Νόμου 3850/2010 δε, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια. Στον Ποινικό Κώδικα προβλέπεται το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής, αλλά και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των οποίων πληρούται καθημερινά.

Παρά την τραγικότητα της κατάστασης και τις σοβαρές παραβάσεις της Νομοθεσίας, ουδεμία λύση δόθηκε αρμοδίως από τη Διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας αλλά το βάρος μετακυλήθηκε στην ευθιξία και την ευσυνειδησία των υπαλλήλων που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, σε μια απέλπιδα προσπάθεια αντίδρασης.

Μοναδική λύση στο πρόβλημα αποτελεί η ενδυνάμωση του Νοσοκομείου με νοσηλευτικό προσωπικό, ούτως ώστε να τηρείται κατά το δυνατόν η αναλογία Νοσηλευτή- κλίνης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, να χορηγηθούν οι οφειλόμενες από την Υπηρεσία άδειες και ημέρες ανάπαυσης, να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι ικανότατοι Νοσηλευτές που υπηρετούν, να είναι σε θέση να αποδώσουν τα μέγιστα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, προς όφελος των ασθενών και προς εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Επειδή το οξύτατο πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο, είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπιστεί με άμεσο προγραμματισμό, είτε με την πρόσληψη νέου δυναμικού είτε με την επιστροφή όλων των ενδεχομενως αποσπασθέντων-μετακινημένων-ετεροαπασχολούμενων νοσηλευτών.

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και συνάμα είναι άθλιες οι συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού.

Επειδή έχετε εκ του Νόμου υποχρέωση να παρέμβετε άμεσα, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διερεύνηση της καταστάσεως και την εξομάλυνση αυτής.

Επειδή κάθε περεταίρω καθυστέρηση διευθέτησης του ζητήματος είναι ακραία επικίνδυνη και είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε ενώπιον δυσάρεστων και τραγικών εξελίξεων.

Επειδή αποτελεί πρωταρχικής σημασίας υποχρέωση της Πολιτείας η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

Επειδή λαμβάνουν χώρα σοβαρές παραβάσεις της Νομοθεσίας.

Επειδή έχουμε σχετική υποχρέωση, στα πλαίσια του καταστατικού μας σκοπού, προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Δια της παρούσης διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τη μη εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των διεθνών προδιαγραφών στελέχωσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων και για τη διαιώνιση μιας κατάστασης άκρως επικίνδυνης, αλλά και για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των μελών μας

και σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως- έκαστος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του-

προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στα προβλήματα που επιτάθηκαν μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις όλου του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και όλου του ιατρικού προσωπικού της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Νοσοκομείου Κεφαλονιάς (που απειλούνται με κλείσιμο) με κυριότερη την πρόσληψη προσωπικού, ώστε να καταστεί το Νοσοκομείο ασφαλές για εργαζομένους και ασθενείς και να παύσει η ασύστολη παραβίαση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων.

Δεδομένου δε, ότι πλέον δεν γίνεται θεωρητική συζήτηση αλλά βρισκόμαστε ενώπιον άμεσου και παρόντος κινδύνου κατά της ανθρώπινης ζωής, σας δηλώνουμε ότι θα είμαστε σε επαγρύπνηση, στο πλευρό των εργαζομένων και θα είμαστε οι πρώτοι που θα ζητήσουμε την απόδοση ενδεχόμενων ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε      

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                                Αριστείδης Δάγλας

Αναδημοσιευση από www.enne.gr